Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

The majority of Tumblr users, 36%, are aged 18-34, a coveted market for most companies.

Trending Blogs
#dark

Czegoś mi brakuje
Nawet jak wypiję rzekę wódki
Gdy tańczę oszalale, ku zapomnieniu pędząc
Kochając się przypadkowo, bez uczucia
Jak wrak

Zawsze ta gorsza
Zawsze ta, której życzą źle
Walczę, nie zapominam
A uraz nie daruję
Obejmują mnie skostniałe ramiona
I słyszę diabelski szept

Czego czuję spełnienie
Gdy dookoła widzę śmierć?
Gdy krew płynie strumieniami
I krzyk przecina życia nić
Och, pełna zapomnienia
Gdy czuję w ustach strachu smak

Bogowie czemu jedyny mój talent
To bycie potworem?
Szarpię się, walczę
Nigdy nie upadam
Pragnę zapomnienia lecz
Zbyt wielką wolę mam istnienia

Słyszę wasz śmiech, bogowie
Nienawidzę was
Plwam na was w waszych świątyniach
Nie ma miejsca w mym sercu
Na ukorzenie się

Och, czyż upadłam tak nisko?
Zamykam oczy ponownie
Słyszę ponownie świst bata
I widzę przed sobą kata
Was

Dumnie wprost spoglądam
Och, dzisiaj deszcz nie spadnie
Czy ktoś za mną zapłacze
Gdy mój łeb z podniesienia spadnie?
Czy matka przypomni sobie o dziecku znienawidzonym?
Czy ojciec nieznany się zjawi

Czy już do samego końca
Współ ze Śmiercią po polach będę hasać?
Jestem waszym przeznaczeniem
Trybikiem w maszynie ewolucji
Jeno jeszcze niezrozumianym

Ludzkość skazana jest na upadek
Walcząc między sobą o każdy najmniejszy skrawek
A moralność i bogowie będą z ludźmi dla manipulacji
A gdy już nic na ziemi nie zostanie
Tedy zapadnę w sen ostateczny

0 notes · See All
Next Page