Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

Pressing J while looking at a Tumblr blog or home feed will scroll up on the page, pressing K will scroll down. This is helpful considering a lot of the Tumblrs feature infinite scrolling.

Trending Blogs
#inspiration

Şiirler söyledim, belki duyarsın diye,

Çığlığıydım içinde dilsiz bir şehzâdenin,

Sana seslendim durdum bu küçücük odadan.

Acımı duy, sensin pusulam benim,

Ki dünya ;

Silinmiş bir harita gibi yabancı bana.

Sorma..

Usulca uzandığında,

Bir ceset oluyorsun, öpüldükçe şımaran…

  • Ahmet Erhan
image
31 notes · See All
Next Page