Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

Tumblr receives over 17 Billion pages views a month.

Trending Blogs
#nature gif

Saklı düşlerim var içinde zamanın,

yorulmamış anılar kadar büsbütün

dökülür kimi zaman belleğimden,

dökülür yoluma düş kelebekleri…

Oysa başımı kaldırmamıştım yerden

ermemişti başım göğe,

yitirdiklerim düştükçe yoluma,

eğdim başımı başaklar gibi, göğerdi yolum upuzun

göllendi ardımda bıraktıklarım

telafisi var mı bilmiyorum,

bu nasipsiz dünyanın..

Ne çok şey yitirmişim

ne çok şey birikmiş ardımda..

kimim ben,

bu aynadaki yabancı kim

söyleyin dört duvar,

bu kör pencereden bakan kim…


image
149 notes · See All

Kendimi dinlediğim günlerdeyim…

Sabahları yine aynı saatlerde uyanıyorum

Bazen bir bardak çayda demleniyorum

Bazen de bir fincan kahve'de…

Bu aralar kır çiçekleriyle yüz göz oldum

Önce vazomda seyrediyorum,

Sonra da saçlarımda taçlandırıyorum

Bulanıp bir çiçek kokusuna

Yarım yanlarımı tamamlar gibi….✍


image
119 notes · See All
Next Page