Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

The majority of Tumblr users, 36%, are aged 18-34, a coveted market for most companies.

Trending Blogs
#omg

Siedzimy na Tumblr zamiast iść z kimś porozmawiać o problemach

Płaczemy po nocach zamiast spać

Przeklinamy zamarat używać przecinków

Krzyczymy zamiast się uspokoić

Okaleczamy się zamiast iść do psychologa

Bierzemy narkotyki zamiast antydepresantów

Umieramy zamiast żyć

2 notes · See All
Next Page