anglictinasandy

anglictinasandy

angličtina s Andy

English lover, learner & teacher 🤓

Explore Tagged Posts
Last Seen Blogs
Statistics

We looked inside some of the posts by anglictinasandy and here's what we found interesting.

Inside last 20 posts
Time between posts
12 days
Number of posts by type
Photo
8
Video
4
Audio
0
Text
2
Chat
0
Answer
0
Link
0
Quote
0
Fun Fact

The majority of Tumblr users, 36%, are aged 18-34, a coveted market for most companies.

anglictinasandy·2 years agoPhoto

🇸🇰 #takmer #hotovo #sprievodca #anglickym #casovanim #uplne #zadarmo moze byt tvoj uz o #parhodin 😍

🇬🇧🇺🇲 #almost #done #free #english #tenses #guide #yours in a #few #hours
.
.
.
#freebook 📖 #englishtenses #english #fre #book #englishlearner #anglictinasandy #anglickyjazyk #anglictina (na mieste Angličtina s Andy)
https://www.instagram.com/p/BufkOenlrOs/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=u9trez1kx12x

anglictinasandy
0 notes · See All
anglictinasandy·2 years agoPhoto

Čo dodať? Maturita z angličtiny je nočnou morou nejedného študenta 😬 Vieš ale, že existuje množstvo fígľov, ako 🚀 zefektívniť učenie a zvýšiť tak svoje šance pred komisiou? 🤓 👉 @anglictinasandy 💬 http://m.me/anglictinasAndy

✓ lekcie už od 8€
✓ špecifický a individuálny prístup
✓ dlhoročná prax s “maturitnou prípravkou”
✓ zľavy za predplatné a dlhodobé kurzy
✓ vypracovanie maturitných tém
✓ učebňa v PU, príp. celá SR online

#anglickyjazyk #anglictina #maturita #maturitnaskuska #doucovanie #priprava #maturietnetemy (na mieste Angličtina s Andy)
https://www.instagram.com/p/BuGwtZXlJHp/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1c756hw4q2saq

anglictinasandy
0 notes · See All
anglictinasandy·2 years agoVideo

@andreanovakova89 #vyzva na #30dni #uc
sa #definicie #synonyma a #opozita 👉 #plynule #anglicky #zachvilku
🇬🇧🇺🇲 #english #vocab #challenge #30days #learn a #definition #synonyms & #opposites #language #learning #englishteacher #anglictinasandy for #englishlearners #fluent #inawhile 😉#speaking #tip (na mieste Angličtina s Andy)
https://www.instagram.com/p/BqPH-S-lM0f/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1cl7va4f3b1mt

0 notes · See All
anglictinasandy·2 years agoVideo

Really Learn English, Emma and Jerry, Surprise Story 

Learning and teaching through stories is one of the best ways I´ve ever found out :D for self-taughts or teachers, or even for parents teaching their kids - I highly recommend this page!
 
Samoštudujúcim i učiteľom vrelo odporúčam túto stránku! Je to úžasný zdroj podkladov pre všetkých študentov angličtiny :)

1 notes · See All
anglictinasandy·2 years agoVideo

#anglictina #learn #english #tenses #pastsimple #tense #regularverbs
.
#anglictina #anglickecasy #anglictinasandy (na mieste Angličtina na Mieru)
https://www.instagram.com/p/BoocwlOl2vG/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=cibiyyzx39uv

0 notes · See All
anglictinasandy·2 years agoVideo

🇸🇰 #anglictina #pridavnemena s koncovkou -ED & -ING 👉 #trapia nejedneho #mojho #studenta ☺️ pritom staci zapamatat si #jednoduche #pravidlo -ing #sposobuje -ed

🇬🇧 #english
#adjectives #ending with -ED & -ING 👉 #struggling with #these? #noworries ☺️ the #rule is #simple -ing #causes -ed

..
.
#priklad #example
I was shocked after she told me the shocking news. A confusing advert made him confused. (na mieste Angličtina na Mieru)
https://www.instagram.com/p/BomMnTNla79/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=xr7vkruwdde1

0 notes · See All
anglictinasandy·2 years agoPhoto

💡#nauc sa #ucit sa 👉 Základom je neučiť sa jednotlivé #slovicka 🔑 #kluc je tzv. #rodina #slov

..
.
A ak ti 5 za #cenu 1 nestačí, #prihod aj #opozita 👉 unacceptable - neprijateľný, unacceptably - neprijateľne 🙋
#english #learning #tips (na mieste Angličtina na Mieru)
https://www.instagram.com/p/BoWv2WXFVnp/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1q2s45m391hlb

anglictinasandy
0 notes · See All
anglictinasandy·2 years agoPhoto

|Neraz nám robia veľké problémy a pritom súrovnako dôležité a používané ako predložky či členy  👉  správne! Hovorím o frekvenčných príslovkách.|

Ak ich ešte nepoznáte, je načase zoznámiť sa!

Na rozdiel od prísloviek a príslovkových určení spôsobu, miesta a času, ktoré sa nachádzajú zväčša na konci viet (SVOMPT), majú frekvenčné príslovky svoje miesto vždy medzi podmetom a prísudkom. 

1| No a keďže ide o frekvenčné príslovky, najčastejšie sa s nimi stretáme práve v jednoduchých časoch.
She never eats out.- Nikdy nejedáva vonku.
They usually walk to school maybe that´s why they often come late. - Zvyčajne idú do školy peši možno práve preto často meškajú.

image

2| vystupujú aj ako súčasť menného prísudku
He is normally a very happy person. - Normálne je to veľmi šťastný človek. 
Mona is rarely late, let´s call her. - Mona len zriedka mešká, zavolajme jej.

image

3| a v Perfektoch ich nájdeme priamo v prísudku
I have never eaten dog food. - Nikdy som nejdla psie žrádlo.
As I remember, they have always lived in Prague. -  Ak si dobre pamätám, vždy žili v Prahe.

image

 Okrem pomocných slovies sa podobne správajú aj modály - can, should a might:
He can sometimes hold his breath for over a minute. - Nikedy vie zadržať dych na viac ako minútu.
You should always wear a helmet. - Vždy by ste mali nosiť helmu.
We might never see each other again. - Možno sa už nikdy neuvidíme.


4| Aj keď v preklade zo slovenčiny je frekvenčná príslovka takmer vždy na začiatku vety, takto to vyzerať nemá - až na jednu výnimku…

image

A tou sú odporúčania a rozkazy. Ak nepoužijeme should/ shouldn´t, môžeme “rozkázať” cez always a never:
Never do that again! - Nikdy to znova neurob! Always help others. -Vždy pomáhuj druhým. 

A teraz všetko spolu…
Peter is always the best student. He usually studies a lot before his exams & he is generally a person who never makes excuses. He has never given up before as he believes people rarely succeed unless they keep trying. You can sometimes meet him saying to himself: “Never give up!”

anglictinasandy
0 notes · See All
anglictinasandy·2 years agoPhoto

Školský rok 2018/2019 práve začína a vás trápia tie isté otázky:

Ako sa učiť slovíčka? 

Ako zvládnuť všetky tie časy? 

Ako lepšie rozumieť a začať hovoriť?

Nuž, pevne verím, že tento rok spolu zodpovieme všetky tieto otázky. Dnes začneme “slovíčkami”…

Ako si zapamätať 20 slov každý jeden deň?

 1. 👉 NEuč sa slovíčka!
  Zabudni na postupy zo školy a na slovníček, ktorý si natlačíš do hlavy  a hotovo. Stavím sa, že zo školy si pamätáš už len to, čo potrebuješ a bežne používaš. Tak totiž funguje náš mozog. Prirodzene uchováva len to, čo naozaj potrebujeme a z pamäte vymaže všetko nepodstatné.
  Spomeňme si ale na to, ako sme sa naučili svoj rodný jazyk. Svet sme spoznávali zmyslami a k nim sme priraďovali slová a definície, hľadali sme súvislosti a rozdiely…  mysleli sme v jazyku.
  Takže k bodu jedna platrí aj druhá časť “odporúčania” a to: uč sa definície!  👉  

 2. 👉 word families
  Slová v angličtine sa často vyskytujú v tzv. rodinách. Ide o najčastejšie o sloveso a podstatné meno z neho vytvorené, resp. s rovnakým koreňom slova. Nezriedka je súčasťou takejto “rodiny” aj prídavné meno a príslovka.
  Príkladom môže byť napr. to bore = nudiť sa, bore/ boredom = nuda, boring = nudný/ bored = unudený, boringly =  nudne.

 3. 👉 phrases and idioms (najmä slovesá)
  frázy
   sú tvorené spojením:
  - sloveso + predložka (run off) =  odísť, utiecť > She run off with our gardener. = Utiekla s našim záhradníkom.
  - sloveso + príslovka (run around) = lietať (byť zaneprázdnený) > I´m KO, I´ve been running around since 5am. = Som KO, lietam už od 5 ráno.
  - sloveso + príslovka + predložka (run around after) = obskakovať > They run around after their guests every day. = Obskakujú svojich hostí každý deň.  

  idiómy
  sú ustálené, obrazné a expresívne slovné spojenia v danom jazyku.  
  - run around like a headless chicken = pobehovať ako zmyslov zbavený
  - beat around the bush - chodiť okolo horúcej kaše
  - kill two birds with one stone - zabiť dve muchy jednou ranou

  Ako je zjavné z príkladov vyššie, ich význam sa často líši, niektoré možno logicky odvodiť, no opäť je lepšie učiť sa definíciu, nie preklad.

 4. 👉 synonyms & antonyms (najmä prídavné mená a príslovky)
  Toto je moja najobľúbenejšia časť -  naučte sa vyjadrovať viacerými pojmami:
  rovnakého významu (synonymá) >>> boring > uninteresting, dull, humdrum, lifeless, monotonous, mundane, stale, stodgy, stuffy, stupid, tame, tedious, tiresome, tiring, trite, uninteres-ting x bored > uninterested, disinterested, fatigued, tired, dull
  opačného významu (antonymá) >>> boring > appealing, entertaining, alluring, amusing, attractive, beautiful, compelling, curious, delightful, engaging, exotic, fascinating, impressive, intriguing, lovely, pleasing, provocative, readable, refreshing, stimulating, striking, thought-provoking, unusual, catching x bored > oblivious to, apathetic, disinterested, indifferent, listless, unconcerned, uninvolved, weary 


Toto je najúčinnejší spôsob učenia slovnej zásoby. Ak chcete vedieť viac, nezabudnite sledovať príspevky na blogu 😉 a facebooku @anglictinasAndy

anglictinasandy
0 notes · See All
anglictinasandy·2 years agoText
image

Prvý príspevok na mojom blogu…  🤔 o čom by mal byť?

🤩 Mám to! Predsa o Angličtine s Andy!

Angličtina s Andy sa zrodila oficiálne asi pred rokom ako dôsledok mojej pomerne impulzívnej výpovede zo zamestnania a mojej nekonečnej láske k angličtine.
Učím sa tento jazyk bezmála 20 rokov, i keď popravde, z učebníc som sa toho veľa za prvých 10 rokov nenaučila. Skutočne som sa začala učiť až po r. 2007, kedy som získala svoju prvú brigádu ako “prekladateľka”. Preložila som síce len úvodnú stránku jednej webky, ktorá už ani neexistuje, ALE práve vtedy som pochopila, že rok/ dva pred maturitou na bilingválnom gymnáziu neviem vôbec po anglicky…   😏

O 3 roky neskôr som učila deti v jazykovke v Bratislave a o 5 rokov neskôr som už v Prahe učila talianov češtinu. 🤨 Ako? Predsa po anglicky!
A dnes? Dnes prekladám, tlmočím, učím (menej než by som chcela, ale deň má len 24 hodín, bohužiaľ) a po novom aj píšem vlastné učebnice a knihy 🤩


Angličtina človeku otvára úplne nový svet - svet plný možností. Zrazu si môžeš pozrieť najnovší film bez čakania na dabing alebo titulky, prečítať bestseller v pôvodnom znení… alebo objednať jedlo na dovolenke, nakúpiť na Amazone alebo zúčastniť sa medzinárodného webinára. Kreativite sa medze nekladú.


Nechcem však, aby si si musel, milý čitateľ, prechádzať celým procesom ako ja a už vôbec, aby ti to trvalo 20 rokov alebo ťa to stálo tisíce Eur 😅

Pre toto vznikla Angličtina s Andy  👩‍🏫

 • aby si nemusel/a kupovať a čítať stovky učebníc
 • aby si neplytval/a časom a peniazmi na hromadné kurzy
 • aby si sa do angličtiny zamiloval/a rovnako ako ja 

a náš cieľ 🎯 za jediný rok komunikovať a myslieť v angličtine.

image
0 notes · See All