Tumgir
asudekkara · 8 months ago
Photo
Tumblr media Tumblr media
12K notes · View notes
asudekkara · 8 months ago
Photo
Tumblr media
17K notes · View notes
asudekkara · 8 months ago
Text
Tumblr media
214 notes · View notes
asudekkara · 8 months ago
Photo
Tumblr media Tumblr media
19K notes · View notes
asudekkara · a year ago
Text
Tumblr media Tumblr media
4K notes · View notes
asudekkara · a year ago
Photo
Tumblr media
14K notes · View notes
asudekkara · a year ago
Text
Tumblr media Tumblr media
‘Bir insanı ancak sevgi hayatta tutabilir’
2K notes · View notes
asudekkara · a year ago
Text
Tumblr media Tumblr media
2K notes · View notes
asudekkara · a year ago
Photo
Tumblr media
NECK KISSES
65K notes · View notes
asudekkara · a year ago
Photo
Tumblr media
50K notes · View notes
asudekkara · a year ago
Photo
Tumblr media
597K notes · View notes
asudekkara · a year ago
Text
✨Seni çok seviyorum iki gözümün çiçeği.Her şeyi unut, bunu unutma.Zor anında bu kelimeler merhem olsun yarana.
970 notes · View notes
asudekkara · a year ago
Photo
Tumblr media
34K notes · View notes
asudekkara · a year ago
Text
Tumblr media Tumblr media
1K notes · View notes
asudekkara · a year ago
Photo
Tumblr media Tumblr media
17K notes · View notes
asudekkara · a year ago
Text
Unutma sevgilim, her şiir seni anımsatıyor.
2K notes · View notes
asudekkara · a year ago
Text
bütün sokakları gezip mama dağıtmak istiyorum kedilere, köpeklere, kuşlara
46 notes · View notes