Tumgir
dualvoidanima · 6 days ago
Photo
Tumblr media
‘antipode’
605 notes · View notes
dualvoidanima · 7 days ago
Photo
Tumblr media
‘direction’
438 notes · View notes
dualvoidanima · 8 days ago
Photo
Tumblr media
‘dreamlight’
331 notes · View notes
dualvoidanima · 9 days ago
Photo
Tumblr media
‘worn-out’
578 notes · View notes
dualvoidanima · 12 days ago
Photo
Tumblr media
‘subdream’
779 notes · View notes
dualvoidanima · 16 days ago
Photo
Tumblr media
‘retro-dreams’
670 notes · View notes
dualvoidanima · 17 days ago
Photo
Tumblr media
‘clarity’
715 notes · View notes
dualvoidanima · 18 days ago
Photo
Tumblr media
‘surface’
612 notes · View notes
dualvoidanima · 20 days ago
Photo
Tumblr media
‘not-there-yet’
718 notes · View notes
dualvoidanima · 22 days ago
Photo
Tumblr media
527 notes · View notes
dualvoidanima · 23 days ago
Photo
Tumblr media
‘exosphere’
678 notes · View notes
dualvoidanima · 26 days ago
Photo
Tumblr media
Glorious Archangel Saint Raphael, the healer
502 notes · View notes
dualvoidanima · 28 days ago
Note
hey
hey
65 notes · View notes
dualvoidanima · a month ago
Photo
Tumblr media
‘ruby-red’
731 notes · View notes
dualvoidanima · a month ago
Photo
Tumblr media
‘pushed-into-existence’
2K notes · View notes
dualvoidanima · a month ago
Photo
Tumblr media
‘calm’
1K notes · View notes
dualvoidanima · a month ago
Photo
Tumblr media
‘returning’
905 notes · View notes