Tumgir
gamzeli-siyah-blog · 3 years ago
Photo
Tumblr media
58K notes · View notes
gamzeli-siyah-blog · 3 years ago
Photo
Tumblr media
1K notes · View notes
gamzeli-siyah-blog · 3 years ago
Text
Yıldız Tilbe
Sen çare arıyorken,o bahane arıyorsa;bırak gitsin.🍁
1 note · View note