Tumgir
myfashionburden · 3 hours ago
Photo
Tumblr media
paolo sebastian a/w 2016 couture ‘the snow maiden’
349 notes · View notes
myfashionburden · 22 days ago
Photo
Tumblr media
paolo sebastian a/w 2016 couture ‘the snow maiden’
349 notes · View notes
myfashionburden · 25 days ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
paolo sebastian a/w 2016 couture ‘the snow maiden’
544 notes · View notes
myfashionburden · a month ago
Photo
Tumblr media
details, paolo sebastian a/w 2016 couture ‘the snow maiden’
569 notes · View notes
myfashionburden · a month ago
Photo
Tumblr media
details, paolo sebastian a/w 2016 couture ‘the snow maiden’
2K notes · View notes
myfashionburden · a month ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
paolo sebastian a/w 2016 couture ‘the snow maiden’
619 notes · View notes
myfashionburden · a month ago
Photo
Tumblr media
details, paolo sebastian a/w 2016 couture ‘the snow maiden’
963 notes · View notes
myfashionburden · a month ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
paolo sebastian a/w 2016 couture ‘the snow maiden’ 
831 notes · View notes
myfashionburden · a month ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
elie saab autumn/winter 2017-2018 couture
571 notes · View notes
myfashionburden · 2 months ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
elie saab autumn/winter 2017-2018 couture
918 notes · View notes
myfashionburden · 2 months ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
elie saab autumn/winter 2017-2018 couture
1K notes · View notes
myfashionburden · 2 months ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
elie saab autumn/winter 2017-2018 couture
884 notes · View notes
myfashionburden · 2 months ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
georges hobeika autumn/winter 2016 couture
601 notes · View notes
myfashionburden · 2 months ago
Photo
Tumblr media Tumblr media
details, georges hobeika autumn/winter 2016 couture
628 notes · View notes
myfashionburden · 2 months ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
georges hobeika autumn/winter 2016 couture
824 notes · View notes
myfashionburden · 2 months ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
georges hobeika autumn/winter 2016 couture
1K notes · View notes
myfashionburden · 2 months ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
georges hobeika autumn/winter 2016 couture 
770 notes · View notes