Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#Çiçek
bocekcicek · 3 years ago
Photo
Tumblr media
11K notes · View notes
huzeysaid · 2 years ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Bir yıldızda yaşayan bir çiçeği seviyorsanız, geceleyin yıldızlara bakmak hoştur .
6K notes · View notes
bocekcicek · 3 years ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
3K notes · View notes
bocekcicek · 3 years ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
2K notes · View notes
ozlmmc17 · 2 years ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Ne bileyim işte, sebepsiz yere çiçekler alsın adamlar. Ve sebepsiz yere gülebilsin kadınlar.
3K notes · View notes
bocekcicek · 3 years ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
2K notes · View notes
birdamlahayat · 3 years ago
Text
Aşk var ya bu aşk;
Gülün dikeni var diye üzülmekten ziyâde, bir diken çiçek açmış diye sevinmeye benzer ..
2K notes · View notes
bocekcicek · 2 years ago
Photo
Tumblr media
1K notes · View notes