Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

Pressing J while looking at a Tumblr blog or home feed will scroll up on the page, pressing K will scroll down. This is helpful considering a lot of the Tumblrs feature infinite scrolling.

Trending Blogs
#*d66

FVD wil einde aan vage coronaregels Amsterdam

De maatregelen in Amsterdam maken de economie kapot. Als er maatregelen worden afgekondigd moet dat consequent en niet willekeurig gebeuren. #FVD begrijpt de zorgen om deze pandemie maar te veel besluiten in Amsterdam worden zonder logica en ondemocratisch doorgedrukt en daarnaast chaotisch gecommuniceerd. Kritiek op het beleid van de burgemeester wordt door GroenLinks en D66 krampachtig gesmoord.

0 notes ยท See All
Next Page