Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

Furby, that creepy 1990's doll, has a tumblr page.

Trending Blogs
#1

my teacher just made us make an exam in 15 minutes and is planning another exam for next week. today is the last day of class of the semester ????????

3 notes · See All

My copy of Rhythm of War arrived! (How long after starting it will I be forced to look up the plot of all the preceding books because my memory outside of Kaladin and Shallan is deeply sketchy? We’ll see!)

The only problem: I’m finally properly diving into the Clone Wars and a) it fucking rules and b) I’m in the middle of the s2 Mandalore arc and I refuse to stop watching now because Obi-Wan angrily flirting with Satine is the most beautiful thing I’ve ever seen in my life! 

So Kaladin and Shallan may have to wait for a bit. But not long, because I’ve missed my sad boy and my shattered girl. 

0 notes · See All

not @ me discovering bbh’s love again months late ..

0 notes · See All

zuko would say poggers and azula would kill him on the spot

1 notes · See All
0 notes · See All
0 notes · See All

can u believe i thought they looked so grown up already in this mv… like holy shit theyre baby faced still

1 notes · See All

I miss my hand being kissed

0 notes · See All

bir insanın yandal yapması, 2-3 üvinersite bitirmesi, master yapması, bilimi, felsefeyi ya da edebiyatı sevmesi çok güzel bir şey ama bunları kendi egosunu tatmin etmek ve aşağılık kompleksini bastırmak için kullanması çok samimiyetsiz. kendini ispatlamak için bilgiyi, kültürü, felsefeyi ve akademik kariyerini kullanan insanları çok itici buluyorum ben. çok çalışan, elinden gelenin en iyisini yapan ve yaptığı işi beğenen ama çevresindeki herkesi kendisinden daha salak görüp her yerde kendi fikrini ön plana çıkarmaya çalışan özgüvensiz insanlar onlar. insanları içlerinden ya da alenen cahil olmakla aşağılarlar, okulda hocalara yalakalık yaparlar, bütün konferanslara ve kültürel etkinliklere giderler ve gidince mutlaka el kaldırıp aykırı bir şeyler söyleyerek dikkat çekmeye çalışırlar, ganosunu yüksek tutmak için eşek gibi ders çalışırlar, asosyal ve kibirlidirler onlar. onları gördüğünüz zaman çok kolay tanıyabilirsiniz. idealist olmakla kitap yüklü eşek olmanın arasındaki ince çizgi bu. entel olmak bu oluyor işte. entellektüellikle arasında dağlar kadar fark var.

6 notes · See All
Next Page