Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#Black and White
ishikorokoroishi · 3 hours ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Japan
My photos show only the past.
54 notes · View notes
azertyrobaz · 12 hours ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
“I got played.” part 2
Part 1
Might have gone a bit far with the film noir aesthetic, but I felt this was fitting.
Bonus:
Tumblr media
90 notes · View notes
suskunkalbim · 17 hours ago
Text
Tumblr media
Bazıları susar ağlarken… Ve bazıları yazarak ağlar… Ve kelimeler bazı vakitler her yaradan daha çok acı verir. “Aşk” gibi…
Aşk ki vardır. O vakit yoktur kusuru âşıkların. Zira değil mi ki gönlümüze aşkı koyan da O, her ne duamız varsa duyan da O, bedeni ruhundan bir libas gibi soyan da O…
Demem o ki her ne varsa O’ndandır. Aşk da O’ndan… Dert de O’ndan, derman da O’ndan… Lakin bir tek harf olsa, kusur bulursan söylediklerimde işte bir tek o bendendir. Kusurları örten de bir tek O’dur ve O’nun merhameti elbet ki hepimizden çoktur. Ama gönlüm diyor ki “Aşk varsa kusur yoktur”
Bakma kusuruma…
Aşktandır..
....Fatih Duman✍🕊
87 notes · View notes
ward121 · 3 hours ago
Text
Tumblr media
Good morning.......صباح الخيرات........
41 notes · View notes
suskunkalbim · 17 hours ago
Text
Tumblr media
Bir kahvenin tadını, bir insan sesi değiştirebilir. Berbat bir günü, bir insan yüzü güzelleştirebilir. Acı bir haberi , bir insan sözü hafifletebilir. Mutlu bir anı, bir insan daha mutlu yapabilir. İnsan insana lazımdır. Ama insan insana…
... Seçil Oğuz✍🕊
81 notes · View notes
weepingdiablo · 15 hours ago
Text
Tumblr media
𝑴𝒂𝒏𝒈𝒂/𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆: campus life
69 notes · View notes
disease · 58 minutes ago
Photo
Tumblr media
INFRINGE, 2021 // CUTTING EDGE [ph: tomas hein | ha: asahi sano | m/u: liz daxauer | st: natalie westernoff | ph2: federico fossati | ha2: yuri kato | r/t: gelatin | shot @ big sky london]
22 notes · View notes
inthedarktrees · 8 hours ago
Photo
Tumblr media
At Friday-night “hen party“ Martha Ruddy and Fredna Parker jig around to music. When not dancing, girls sprawl on floor talking, singing, knitting and nibbling endlessly at pretzels.
Nina Leen, Life, Dec 11, 1944
38 notes · View notes
tonymouse-it · 18 hours ago
Text
Tumblr media
Il riposino ....
55 notes · View notes