Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#Hungarian
bukottangyalvagyok · a day ago
Text
Bocsáss meg magadnak, amiért vak voltál a múltban és nem ismerted fel, hogy becsapnak. Hiszen a jó szív nem ismeri fel a rosszat.
- Ismeretlen
59 notes · View notes
milfjackblack · 10 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
maybe no one cares that much but this shit is happening here in hungary
31K notes · View notes
alkohololol · 5 months ago
Text
Találj egy olyan valakit, aki büszke arra, hogy mellette vagy. Aki nem azért szeret hogy milyen jól nézel ki. Hanem aki még a rossz tulajdonságaidat is úgy szereti, mintha a legjobbak volnának. Aki azt szereti aki vagy nem pedig aki akarsz lenni. Aki mindent megtesz érted és hogy elhidd hogy tökéletes vagy úgy ahogy vagy.
1K notes · View notes
csillagfolyam · a month ago
Quote
Azt hiszem, túl nagy árat kell fizetnünk néhány felejthetetlen pillanatért.
Kurt Cobain
508 notes · View notes
myfairynuffstuff · 9 months ago
Photo
Tumblr media
Róbert Berény (1887 - 1953) - Cat Family. Pastel on cardboard.
2K notes · View notes
Text
Tumblr media
Lovers by Pál Szinyei Merse, 1869 / "New Year's Day" by Taylor Swift
213 notes · View notes
bukottangyalvagyok · a month ago
Text
Ha valaki nem keres téged, sose zavard meg benne.
- Ismeretlen
299 notes · View notes
scanzen · a month ago
Text
Tumblr media
HUNGARIAN BEER KEEPS YOU COOL AND CHEERS YOU UP! - EXPORT MONIMPEX BUDAPEST
Nyomda: Offset Nyomda
via bedo.hu
245 notes · View notes
gwendolynlerman · 7 months ago
Text
Languages comparison
I got inspired by a post that I cannot find now to link and decided to rewrite the sentences asigning the same color to the same sentence parts and to repost them and comment some interesting linguistic features.
Tumblr media
Direction of writing is right-to-left.
Personal pronouns and verbs are written together, just like articles and possessive adjectives are also written together with nouns in a single word.
Prepositions may appear alone or attached to noun phrases.
No relative pronoun is needed.
Tumblr media
The direct object is placed at the end of the sentence because the rest of the complements directly refer to it.
Articles may or may not appear explicitly.
Both prepositions and postpositions occur.
No relative pronoun is needed and the subject pronoun in the subordinate clause may be omitted.
Tumblr media
Possessive adjectives and postpositions are attached after nouns, just like personal pronouns and verbs certain occasions.
Articles and nouns are written together.
A comma is needed before the relative pronoun.
Tumblr media
The second verbal form is placed at the end of the clause.
Verbs are moved to the end of the sentence in subordinate clauses.
A comma is needed before the relative pronoun.
Tumblr media
Personal pronouns and verbs are written together.
Postpositions and possessive adjectives are attached to the back of nouns.
A relative pronoun followed by the verb "to be" connects two prepositional phrases.
A comma is needed before the relative pronoun.
Tumblr media
The construction "to want" requires a personal pronoun in the accusative case.
There are no indeterminate articles.
Both prepositions and postpositions occur.
A relative pronoun is necessary to connect both clauses.
Tumblr media
The object precedes the verb and is in turn preceded by its complements.
Postpositions are free morphemes.
A relative pronoun is necessary to connect both clauses, but the subject pronoun in the subordinate clause may be omitted.
Possessive adjectives are integrated into postpositions.
A relative pronoun followed by the verb "to be" connects two prepositional phrases.
Tumblr media
The object precedes the verb and is in turn preceded by its complements.
Noun phrases include articles.
The subject pronoun in the subordinate clause may be omitted.
Tumblr media
The subject pronoun may be omitted in any clause.
Verbs are placed at the end of the sentence.
A relative pronoun as well as the verb "to be" connects two prepositional phrases.
There are no indeterminate articles.
Personal adjectives are placed after nouns.
Tumblr media
There are no indeterminate articles.
A comma is needed before the relative pronoun.
The subject pronoun in the subordinate clause may be omitted.
A relative pronoun followed by the verb "to be" connects two prepositional phrases.
Tumblr media
Sentence complements are placed before the verb and the object.
Personal pronouns and verbs are written together.
Postpositions are free morphemes.
Tumblr media
Determinate articles are attached after nouns, while indeterminate ones are free morphemes.
Possessive adjectives follow nouns.
A relative pronoun is necessary to connect both clauses.
Tumblr media
There are no articles.
Verbs in the past inflect for gender.
A comma is needed before the relative pronoun.
Tumblr media
Subject pronouns may be omitted.
The verb “to try on” requires a reflexive pronoun.
A relative pronoun is necessary to connect both clauses.
Tumblr media
A relative pronoun followed by the verb "to be" connects two prepositional phrases.
Possessive adjectives follow nouns.
Tumblr media
The subordinate clause precedes the main one.
Personal pronouns are attached to verb forms in the form of infixes or suffixes.
Postpositions and possessive adjectives are attached to nouns.
Tumblr media
I inferred the previous affirmations from the sentence examples, so please let me know if I made a mistake, either in the pictures or in the conclusions. 
667 notes · View notes
ionescco · a month ago
Text
reblog if you just wanna learn all the languages in the world 🌎
183 notes · View notes
csillagfolyam · 2 months ago
Quote
Ha ő a végzeted, egyszer visszatér az életedbe. Ha pedig nem, arra ébredsz egy nap, hogy már nem gondolsz rá, és akkor szabad leszel.
Végtelen szerelem c. film
662 notes · View notes
shadowoflight0401 · 8 days ago
Text
Folyamatosan jobban akarom érezni magam, de ahogy megpróbálom minden még rosszabb lesz.
108 notes · View notes