Tumgir
#Klassic
thunderneves 6 months ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
SubScorp Week day 5: Klassic
In collaboration with amazing writer @seventhstrife. Read the fic HERE. Tenderness guaranteed.
Previous Entry
Discord for commission 7thvillain#0007
394 notes View notes
killerqueenmk a year ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Mileena klassic skin 馃挏
356 notes View notes
liangkuei a year ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Klassic Mileena vs Klassic Kitana
84 notes View notes
bloodstaineddagger 6 months ago
Text
Sindel edit
More revealing
Tumblr media
5 notes View notes
bahlinka 2 years ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Beautiful 馃槏
77 notes View notes
w126m110 a year ago
Text
Hmm yeni ke艧if g眉zel 艧eyler 莽谋kaca臒谋n谋 脺mit ediyorum ve ilk post umu payla艧谋yorum.
Tumblr media
1 note View note
bullestsworld a year ago
Text
Tumblr media Tumblr media
2 notes View notes
kiwi-rebel-57-06 2 years ago
Text
Tumblr media
12 notes View notes
imperialmage 2 years ago
Text
Tumblr media Tumblr media
56 notes View notes
killerqueenmk a year ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
UMK3 Skins / Wallpapers 馃挌馃挋鉂
Like if you liked/saved
256 notes View notes
theladyofstorms 2 years ago
Note
馃憳 + Klassic Raiden outfit, like MK1.
((I didnt forget been away from my computer for a little bit.))
Tumblr media
5 notes View notes
realklassic-blog 2 years ago
Video
instagram
Watch this beautiful sunset turn into a night sky. Thanks to @terouchka who made this transformation possible! I invite you want to see the original artwork at my upcoming exhibition the local hospital in Detmold. This entire painting was created with a toothbrush 馃馃槀 #klassic #art #transformation #nightsky #sunset #wonder #painting #abstract #artcurator #artlover #creative #contemporary #artsy #arts (at Detmold, Germany) https://www.instagram.com/p/Bza4likIehL/?igshid=zxs5poczsl6o
2 notes View notes
osirusgoldie 3 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
the ladies in Boomerang 1992
286 notes View notes
technerd317gamer 3 years ago
Link
1 note View note
mevann 12 days ago
Text
Kl芒sik m眉zik sevenler a艧a臒谋daki linkten Telegram botunu ba艧lat谋p kl芒sik m眉zik dinleyebilir,indirebilir.
This bot can help you find beautiful classical music. https://t.me/music
1 note View note
butterflyiseternal 2 months ago
Text
My singer鈥檚 life, classic .
0 notes
suflening 3 months ago
Text
Birazdan yazaca臒谋m metin de olu艧turulan yaz谋m yanl谋艧lar谋ndan dolay谋 sizlerin beni mazur g枚rmesini diliyorum 莽眉nk眉 birazdan 莽ok etkilendi臒im bir konuyu anlataca臒谋mdan dolay谋 metni yazarken g枚z眉m klavyede ki harflerden ba艧ka hi莽bir 艧eyi g枚rmeyebilir nedense her seferinde bir durumdan son derece etkilendi臒im de b枚yle oluyor g枚z眉m hi莽bir 艧eyi g枚rm眉yor ve ben yaln谋zca anlatmak istedi臒im 艧eye odaklan谋yorum,bu vaziyete yap谋m gere臒idir diyebiliriz san谋r谋m.Anlataca臒谋m konuya gelecek olursak e臒er,konu Dostoyevksi,ve ba艧l谋 ba艧谋na onun 艧aheser niteli臒ini ta艧谋yan kitab谋 su莽 ve cezadan bahsedece臒im sizlere.Kitab谋 hen眉z daha bitirmemi艧 olmama ra臒men beni son derece etkisi alt谋nda b谋rakan baz谋 kan谋lar谋m var,t眉m bu kan谋lar谋 bir sonuca erdiremeden rahat edemedi臒imi fark ettim ve birileriyle uzun uzad谋ya payla艧ma gere臒i duydum.E臒er su莽 ve ceza okumaya kararl谋ysan谋z 枚ncelikle benden size bir uyar谋 kendinizi her duruma kar艧谋 haz谋rl谋k bir hale getirmeniz ve de sizler i莽in 莽ok 枚zel bir davete gidermi艧cesine haz谋rlanman谋z gerekti臒idir,莽眉nk眉 kitab谋 okurken bir 莽ok kez karakterlerin dahi k谋yafetlerinden 枚te s枚zlerinin bile 枚zenli bir bi莽imde d眉艧眉n眉l眉p d谋艧 d眉nyaya kar艧谋 aksettirildi臒ini g枚receksiniz,yazar谋n i艧ledi臒i konularda ki derin anlamlar谋 g眉n眉m眉zle ba臒da艧t谋rmaya 莽al谋艧谋rken kafan谋z谋n ne kadar da 莽ok kar谋艧t谋r谋ld谋臒谋n谋 fark edeceksiniz,sanki bir h谋rs谋z taraf谋ndan darmada臒谋n edilmi艧 bir oda gibi.脟眉nk眉 sizler asl谋nda t眉m bu karmakar谋艧谋kl谋臒谋n i莽erisinde yazar谋n bilin莽alt谋na dair cevherler ke艧fetmek 眉zeresiniz,mesela zaman zaman bu adam ne kadar ac谋lar 莽ekmi艧 diyerekten 眉z眉leceksiniz,莽眉nk眉 sizler binevi yazar谋n o d枚neme dair sinirlendi臒i,anlatmak isteyipte anla艧谋lamad谋臒谋 ve de dilinin m眉h眉rlendi臒i d枚nemlerden de ge莽eceksiniz ,mesela karakterlerin sinirli bir tav谋r tak谋nd谋klar谋nda neden bu kadar 莽ok sald谋rmaya d眉nden haz谋r gibi g枚r眉nd眉klerini 莽枚z眉mleyeceksiniz,neden kitab谋n i莽erisinde herkesin tansiyonunun bu kadar y眉ksek oldu臒unu 枚臒reneceksiniz,bana kal谋rsa onlar asl谋nda karakterler de臒il onlar zaman谋nda dostoyevski nin ne diller d枚k眉pte laf anlatamad谋臒谋 kendini dinletemedi臒i insanlar daha 枚tesi insanc谋klar...Dostoyevski bu kitapta onlara binevi sava艧 a莽谋yor asl谋nda,kendi bilin莽alt谋nda; yast谋臒a ba艧谋n谋 koydu臒u anda ba艧layan sessiz sedas谋z sava艧lara,insanl谋ktan alaca臒谋 oldu臒undan dolay谋 bir ba艧ka kitab谋nda da onlara insanc谋klar diyerekten de seslenmesi bir kan谋t niteli臒indedir de diyemez miyiz mesela?Bak谋n elim de Fyodor Mihaylovi莽 Dostoyevskinin yazd谋臒谋 y眉z seksen d枚rt sayfal谋k bir kitab谋 su莽 ve cezada i艧lenilen karakterlere kar艧谋n bir delil olarak sunuyorum sizlere,bu y眉zden parmaklar谋m klavyenin 眉zerinde y谋rt谋n谋yor 艧uanda sizler bu kitab谋 枚yle geli艧ig眉zel de臒il de derinden derinden okuyun diye,i艧te sizler beni dinledi臒inizde eminim anlayacaks谋n谋zd谋r demek istediklerimi hak vereceksinizdir bana,evet diyeceksinizdir,evet!Adam zaman谋nda ne kadar 莽ok sustu臒unu konu艧maya susad谋臒谋n谋 anlatmak istemi艧 burada,adam zaman谋nda ne kadar 莽ok insanlardan tiksindi臒ini anlatmak istemi艧tir yeniden insanlara,onlar谋nda kendilerinden tiksinilecek yarat谋klar oldu臒unu kendi do臒rular谋yla anlatmak istemi艧tir mesela,kelimelere sava艧 a莽m谋艧 ve de t眉m s谋臒 d眉艧眉ncelere kar艧谋 莽谋km谋艧t谋r kitab谋nda,s眉sl眉 edalara,ard谋 arkas谋 kesilmeyen emrivakiye getirilen 枚nemli konulara ve de 莽irkin patavats谋zl谋klara de臒inmi艧tir kitab谋nda. Yazarken kan ter i莽inde kalm谋艧 olsa dahi ba艧lad谋臒谋 bir hikayeyi bitirmeyi ilke saym谋艧t谋r kendine,tabi kendine verdi臒i zarar da yan谋 s谋ra,sustu臒undan dolay谋 艧uan pi艧manl谋臒谋n pen莽elerinde fakat 枚l眉mden sonra her nerede olaca臒谋na inan谋yorsa orada.
0 notes
kiwi-rebel-57-06 2 years ago
Text
Tumblr media
12 notes View notes
killerqueenmk 2 years ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Ninjas wallpapers
240 notes View notes