Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

The majority of Tumblr users, 36%, are aged 18-34, a coveted market for most companies.

Trending Blogs
#Lake

=> ja sa pozriem raz na Vás - a nech Vás vyhodia do bieleho jaguára - a trtkanie 3 dní v kuse - toto nie je britský život v nejakej smradlavej Británii so starými smradlavymi dedami a babami - milí katolíci !!!!

=> ani farár má nepríde osobné vyspovedať - len špehovať britský či nemecký špión !!!!

=> chuderka bezDacka bez trvalého pobytu !!!

0 notes · See All
Next Page