Tumgir
#Leica M6
martin-schumann · a month ago
Photo
Tumblr media
Stadt Land Fluss
483 notes · View notes
apictureofbrandon · 5 months ago
Text
Tumblr media
www.instagram.com/matthias_winkel
530 notes · View notes
haciaelmar · 6 months ago
Photo
Tumblr media
cozy | Leica M3 | Fomapan 400 | 2021
358 notes · View notes
christopher-mongeau · 4 months ago
Text
Tumblr media
Spring in the desert
Prints | Instagram
170 notes · View notes
ryosuke-takamura · 7 months ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
taken in Autumn 2021 [instagram|website]
203 notes · View notes
chiarobscuro · 8 months ago
Text
Tumblr media
galleria spada, rome - february 2021
241 notes · View notes
johnwolf-filmjournal · 2 years ago
Photo
Tumblr media
Art Institute, Chicago
55 notes · View notes
sleepydrummer · 8 months ago
Photo
Tumblr media
“The Little Book of Kabul” Lorenzo Tugnoli Leica Camera Blog
87 notes · View notes
von-aspern · 3 months ago
Photo
Tumblr media
Vienna, 7th district.
23 notes · View notes
marclamhofer · 7 months ago
Photo
Tumblr media Tumblr media
Roche de Solutré
61 notes · View notes
devicfotos · 4 months ago
Photo
Tumblr media
24 notes · View notes
martin-schumann · a month ago
Photo
Tumblr media
hobbies.
111 notes · View notes
haciaelmar · 4 months ago
Photo
Tumblr media
starting out a new roll | Leica M6 | Kodak Por Image 100 | 2022
62 notes · View notes
cementlife · 2 months ago
Photo
Tumblr media
https://cementlife.tumblr.com/
17 notes · View notes
chiarobscuro · 9 months ago
Text
Tumblr media
basilica san pietro di roma - february 2021
85 notes · View notes
christopher-mongeau · 4 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Blue Rocks, Nova Scotia
Prints | Instagram
39 notes · View notes
apictureofbrandon · a month ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Ektar dump.
10 notes · View notes
robelibe · a month ago
Text
Tumblr media
9 notes · View notes
marclamhofer · 5 months ago
Photo
Tumblr media Tumblr media
Gerolzhofen
36 notes · View notes
devicfotos · 3 days ago
Photo
Tumblr media
7 notes · View notes