Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

In an interview with inc.com, David Karp (Tumblr's founder) admitted, "Being on computers all the time makes me feel gross."

Trending Blogs
#PENICILLIN
image

Helen Beatrix Potter (1866–1943), Agaricus augustus (c. 1892–1895). Watercolor on paper, 9 in × 7 in/23 cm × 18 cm, Perth Museum and Art Gallery, Perth and Kinross Council, Scotland. 

Although more commonly known for her animal characters, Potter was a self taught mycologist and scientist.  She was invited to study fungi at the Royal Botanical Gardens in Kew, London and was known for her microscopic drawings of fungus spores. Potter developed a theory on spore germination and in 1897, she submitted a research paper to the Linnean Society of London but was prevented from attending the proceedings or reading her paper because she was a woman.  Her biographer, Linda Lear, claims that “there is no evidence that she had any ambition to be recognized by the scientific community as a mycologist, or that she wished for a life devoted to scientific enquiry.” This is despite the fact that Potter’s watercolors are so accurate that modern mycologists refer to them still to identify fungi today.  Potter was the first person in Great Britain to theorize the process of symbiosis between algae and fungi into a new organism. She even understood and observed the anti-bacterial properties of Penicillium.

Potter lived at a time when women were stripped of their right to vote by men, forbidden from higher education, were not allowed to own property on their own, and were forced to be property of men.  To say that she did not want to pursue something that she was so passionate about that her studies are still referenced today is an insult to women and their trampled rights everywhere.

0 notes · See All

Penicillin covalenlty binds to transpeptidase at the active site; it resembles D-alanine-D-alanine in peptidoglycan molecules, which are crosslinked in bacterial cell walls by transpeptidase. Penicillin inhibits cell wall synthesis.

Vancomycin binds to the D-alanine-D-alanine in peptidoglycan molecules so they can’t be added to the cell wall.

So penicillin and vancomycin both affect cell wall synthesis, but vancomycin acts earlier in cell wall synthesis than penicillin. Vanco binds to peptidoglycan and penicillin binds to transpeptidase.

3 notes · See All

This wasn’t clear to me from the OnlineMedEd antibiotics lecture I watched a couple months ago. Nafcillin, oxacillin, and methicillin are beta-lactamase resistant. So they will work on bacteria that make beta-lactamase. MRSA is resistant to these beta-lactamase resistant antibiotics. MRSA’s penicillin binding protein is different, which is why these antibiotics don’t work on it. Vancomycin will work on MRSA.

Vancomycin binds to the D-alanine of glycoproteins in the cell wall and prevents cross-linking.

2 notes · See All

farmasötik mikrobiyolojiye giriş 101 :)

 mikros + bios + logos

Küçük hayatların bilimidir mikrobiyoloji. 

Bu bilim dalı mikroskop kullanmaksızın göremediğimiz küçük canlılara mikroorganizma (mikrop) der, bu mikrobiyal hücreleri ve bu hücrelerin nasıl çalıştığını açıklar. Bakteri, virüs, mantar ve parazitleri bu minik hayatlara örnek verebiliriz. 

Tarihçesini genel anlamda üç kısma ayırabiliriz;

1) Karanlık Dönem

Tahmin edilen üzerine pek bilgi içermeyen bu dönemde canlılar hayvanlar ve bitkiler olarak ikiye ayrılmıştır.

2) Mikrobiyolojinin Yazılı Dönemi

Hipokrat’ın bulaşıcı hastalıklar üzerine yazılan ilk kitabı kaleme aldığı dönemdir. 1546′da Fracastorius ise bulaşıcı hastalıkların etkenlerinin canlı olduğunu, doğrudan ya da dolaylı yoldan hayvandan hayvana geçebildiğini ve geçirilen bazı hastalıklara karşı bağışıklık kazanıldığını ifade etmiştir.

3) Mikroskobun Keşfi

image

Eyy koskoca Antony Van Leeuwenhoek’in minnak mikroskopu mikrobiyolojide çağ açan bir keşiftir. Agar agar deniz yosunundan keşfedilen agarla* sıvı besiyerleri katılaştırılmış; Richard Petri kendi soyadını verdiği petri kablarını keşfettiğinde ise katı besiyerilerinin sterilizasyonu sağlanmıştır. 

image

petri kabı

Spontan jenerasyon (abiyogenez)** kavramını yaptığı deneyle yıkmak adına en büyük adımı atıp kavramı çürüten ilk bilim insanı Francesco Redi’dir. Bu teoriyi tamamen yıkacak isim bakteriyolojinin kurucularından Louis Pasteur olacak. 

image

F. Redi’nin abiyogenez deneyi

Bakteriyolojinin diğer kurucularına Robert Koch ve Ferdinand Cohn’u örnek verebiliriz. 

Tartarik asit çalışmaları, kimya konferansları, spontan jenerasyonun yıkımı, fermantasyon, pastörizasyon, şarbon ve kuduz aşısı denilince aklımıza gelen bilim insanı L. Pasteur’dür. Germ teorisini*** savunmuştur. 

image

L. Pasteur’un abiyogenez deneyi

Siyanobakterileri gözlemleyen, ısıya dayanıklı bakterilerin (bacillus) varlığını savunan bu sebeple kaynatmanın yeterli bir sterilizasyon tekniği olmadığını savunan, pamuğun kontaminasyonu önlemede kullanılmasını öneren botanikçi bilim insanı Ferdinand Cohn’dur. Çalışmaları ile Robert Koch’a temel oluşturmuştur. 

Akla hemen postulatları**** ile gelecek olan Robert Koch önemli diğer bilim insanıdır. 

Bakterileri ayırmada kullanacağımız gram boyama tekniğini Hans Christian Gram; virüslerin varlığını Dmitri I. Ivanovski keşfetmiştir. 

image

Gram boyama tekniği

İlk antibiyotik olan penisilini Sir Alexander Fleming şans eseri keşfetmiş ve çağ açmıştır.  Staphylococcus aureus bakterisini ektiği besiyerinde penisilini Penicillium notatum üretmiştir.

image

Penisilin

Keep reading

1 notes · See All
Next Page