Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

There are 44.6 Billion blog posts on Tumblr.

Trending Blogs
#SoundCloud

bir gün öğrenirsin elbet, dağların da yorulunca çekip gidebileceğini be usta

Eylülce postlarım ✍️🍁🍂

6 notes · See All

‪*This Thanksgiving Say What God Says & You’ll See What God Promised*It’s What God Says/ Produced & Written By Amanda Gibson 2018 #PrayerAndPurpose

0 notes · See All

İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için, sevmekten korkuyor. Sevilmekten korkuyor, kendisini sevilmeye layık görmediği için. Düşünmekten korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için. Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için. Yaşlanmaktan korkuyor, gençliği’nin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor, dünya’ya iyi bir şey veremediği için. Ve ölmekten korkuyor aslında yaşamayı bilmediği için.

0 notes · See All
Next Page