Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
Fun Fact
40% of users visit Tumblr between 1 and 30 times a month.
Trending Blogs
#Spotify

Bir de bir hikâye bırakır ki geride, noksanlığın daniskası içinde…

0 notes

Dünyadan uzaklaşmak istiyorum. Olmuyor. Yapamıyorum…


0 notes

Gelmemek üzere gidenler çok sevdiklerim olur genelde…


2 notes
0 notes

🔈🔉🔊

0 notes
Text

pop a choccy milk, just wanna feel love again

1 notes
Text
image
image
image

Me gustó mucho el coloreado, es de mis favoritos :)

0 notes
0 notes
0 notes

Kalbim sonbaharı yaşıyor kördüğüm

#ikilem

3 notes

Dönemem davamdan, çekilin yolumdan!

Önümde siz değil, tanrılar duramaz!

Bir kağıt, bir kalem; anlatsam derdimi

Haykırsam evrene!

Kimseler anlamaz ki…


0 notes