Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#Travelling
enjoy-your-existence · 2 days ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
The heart of man is very much like the sea, it has its storms, it has its tides and in its depths it has its pearls too
10K notes · View notes
burcublog · 6 hours ago
Text
Tumblr media
Git kendine bir kuş bul, taze bir bahar ya da gamlı hazan. Böyle yaşayıp gidiyoruz çünkü. Yılıyoruz ve sonra yeniden ayağa kaldırıyor bizi, bize benzeyenler. Sanki yeniden düşmeyecekmişiz gibi değil, öyle bir söz hiç vermeden. Ama hayat küçük bir şey zaten. Sen, ben ve senin gibi kuşlar. O kadar.. Gerisi çoğu kez gaflet ve dalâlet...
225 notes · View notes
emirkocturk · 2 days ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Küçük sevinçler küçük mutluluklar besleyin düşlerinizde mevsim hüzün olsa da gülüşünüze umut yüreğinize de sevgi yetiştirin bahçenizde..
286 notes · View notes
onlyyouexisthere · 23 hours ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Travitude (.n) when you start to get grumpy and sassy because you miss travelling
1. Athens, Greece - 2015 | 2. San Francisco, California, USA - 2019 | 3. Prague, Czech Republic - 2017 | 4. Mojave Desert, California, USA - 2019 | 5. Rome, Italy - 2018 | 6. Somewhere in Malta - 2016
37 notes · View notes
enjoy-your-existence · 2 days ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Is not this a true autumn day? Just the still melancholy that I love—that makes life and nature harmonize.
5K notes · View notes