Tumgir
#Tubifera ferruginosa
lionfloss · 6 days ago
Text
Tumblr media
by fungiphotoholic
704 notes · View notes
ifelten · a year ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Kanel-støvrør (Tubifera ferruginosa)
Den iøjnefaldende og temmeligt almindelige slimsvamp, Kanel-støvrør, i forskellige stadier op til modning. På de tre første billeder er helt friske eksemplarer, hvor man stadig ser plamodiet (den hvide substans under de laksefarvede sporangier).
De midterste to billeder viser klaser af mere eller mindre færdigudviklede sporangier, mens det sidste billede viser to klaser, som er ved at skifte farve til mat sortbrunm mend de tørrer ud, inden de frigiver deres sporer.
Raspberry Slime Mold (Tubifera ferruginosa)
The conspicuous and quite common Raspberry Slime Mold i various stages of maturity. In the first three photos, fresh clusters are being formed (the white substance seen under the salmon-coloured sporangia is the plasmodium).
The middle two photos show clusters of more or less fully formed sporangia while the last one shows two clusters in the process of changing colour to a matte black-brown as the dry out before releasing their spores.
4 notes · View notes
mushroomgay · 2 years ago
Photo
Tumblr media
Oxford, UK, August 2019
Red raspberry slime mould (Tubifera ferruginosa)
Bright red, this slime mould is not easy to miss, even in small patches.
107 notes · View notes
boudhabar · 8 months ago
Photo
Tumblr media
tubifera ferruginosa
152 notes · View notes
emmaklee · 4 months ago
Photo
Tumblr media
Tubifera ferruginosa (red raspberry slime mold)
ph Hiromi Karagiannis
20 notes · View notes
stickittothedark · a year ago
Photo
Tumblr media
Myxomycete, Tubifera ferruginosa
Hey, you all remember my rhetorics classmate the “nazis have free speech” guy?
Tumblr media
I'm writing a debate speech about why we don't debate nazis and I'm directly quoting his arguments and debunking them. And as opposed to him, I'm referencing actual real life events and giving examples rather than using vague philosophical values such as "in a democracy everybody gets to speak their mind" as my basis.
Anybody who wants to read the script in Swedish, head below the cut.
Man debatterar inte Nazister.
Att debattera Nazister är direkt kontraproduktivt. För att förstå vad jag menar måste vi fråga oss, vad är en debatt? Man framför sina argument för att övertyga, eller hur? Debatt med nazister bygger på de två missuppfattningarna att 1) Nazister har argument, och 2) det går att övertyga Nazister. Om man någonsin har lyssnat på en nasse snacka i mer än tre minuter vet man att de inte har några egentliga argument. Journalisten Gary Younge gjorde ett försök att intervjua Richard Spencer, grundaren av dagens Alt-Right-rörelse, och nynazist, och intervjun finns på youtube. Där kan man tydligt se hur nazister uttrycker sig på ett sätt som inte går att bemöta med egna argument, eftersom deras påståenden inte grundar sig i verkligheten. 
När en Nazist bestämmer sig för att ge uttryck för sitt hat offentligt är det för att hen är så pass säker i sin övertygelse att det inte går att rubba henom vad man än säger; ungefär som hur kultister, typ Jehovas Vittnen, aldrig backar, hur befängda och självmotsägande deras argument än blir, när de väl står ute på torg med sina pamfletter.
Så hur kan man då övertyga dem? Det kan man inte. Inte genom debatt. Så vi vinner ingenting på det.
Vad som dock kan uppnås genom debatt är att det legitimerar deras världsbild. Deras världsbild är “Judar, Romer, funktionsnedsatta, HBTQ+-personer, och svarta är sjukliga och en fara för samhället och måste dö.” Vill vi verkligen legitimera det här? 
Det som händer här när Nazister får komma till tals och bemötas är att vi säger “Det här är åsikter som får finnas i det offentliga, de här åsikterna är säkra nog att diskuteras.” Jag hoppas att alla här är samförstådda kring att “alla Judar måste dö” inte är en säker åsikt.
Nazister vet att debatt legitimerar deras världsbild. Det är därför de så gärna vill debattera, det är därför de propsar på att få komma ut i det offentliga rummet. De vet att detta är deras väg till att bli en accepterad ideologi. De använder debatt som en taktik för att normalisera sina värderingar och för att rekrytera. När du debatterar med nassar är du inget annat än deras verktyg, deras låda att stå på för att höras längre.
Okej, så vi vinner inget, och de vinner allt, när vi debatterar dem. Men ska ändå inte alla få komma till tals? Vi har ju yttrandefrihet. Svaret där är ett nej, och inte bara för att vi i Sverige har diskrimineringslagar och lagar om hets mot folkgrupp som gör att Nazism faktiskt inte får uttryckas, utan även på ett globalt plan där uttryckandet av nazistiska åsikter utgör ett direkt hot mot alla oss marginaliserade grupper som nazister vill utrota.
Det är fint att värdera allas rätt att uttrycka sig, men man kan inte prioritera det över marginaliserade människors säkerhet och välbefinnande. När Nordiska Motståndsrörelsen fick hålla torgmöte i Almedalen 2017 fick HBTQ+-rättsgruppen RFSL Ungdom utebli av rädsla för deltagarnas säkerhet. De som menade att NMR måste få höras och debatteras eftersom alla har rätt att uttrycka sig prioriterade alltså nazister över HBTQ+-personer.
Sedan måste vi vara medvetna om att nazister hatar demokrati och vill avveckla den, men de använder gärna att du tycker att det är viktigt för att hävda sin rätt. Återigen, märk taktiken att utnyttja din goda tro till att sprida hat. FN vet om det här och har kritiserat Sverige för att ännu inte ha förbjudit nazistisk organisering.
2017 fick nazistgruppen NMR lov att närvara i Almedalen. Samma år skedde attacker mot Pridefiranden, flyktinghem, och demonstrerande ensamkommande flyktingar, den senare av NMRs systergrupp Nordisk Ungdom. När vi behandlar nazister som legitima meningsmotståndare möjliggör vi deras våld. 
Nazistisk ideologi är inte en åsikt, det är en direkt uppmaning till folkmord, och vi kan inte behandla den som andra ideologier som går att diskutera. Nazism är våld, och man debatterar inte med våld.
55 notes · View notes
rugged-frontier · a year ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Zlepniczek walcowaty...
Tubifera ferruginosa
8 notes · View notes
dirtshrines · 2 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
tubifera ferruginosa Slime Molds Photo sources: x, x, x,
65 notes · View notes
ifelten · 4 years ago
Photo
Tumblr media
Kanel-støvrør (Tubifera ferruginosa)
4 notes · View notes
joearf · 6 months ago
Photo
Tumblr media
2021.07.08: Raspberry Slime Mold (tubifera ferruginosa) growing on a fallen tree - Tod’s Point, Old Greenwich, CT [formerly classified as a fungus, but now as Protoctista] #raspberryslimemold #Protoctista #tubiferaferruginosa #todspoint #morningwalk #noticingstuff https://www.instagram.com/p/CRFJB1NF5Rz/?utm_medium=tumblr
0 notes
microcosmicobservations · 4 years ago
Photo
Tumblr media
Tubifera ferruginosa slime mold
5/17 at Umstead State Park, North Carolina
32 notes · View notes
boudhabar · 2 years ago
Photo
Tumblr media
tubifera ferruginosa
47 notes · View notes
nunoxaviermoreira · 4 years ago
Photo
Tumblr media
Tubifera ferruginosa by Björn S... http://ift.tt/2h9iFIc
0 notes