Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

Furby, that creepy 1990's doll, has a tumblr page.

Trending Blogs
#Vogue CS

S posledním číslem Vogue CS mi přišla roztomilá složenka s nabídkou ročního předplatnýho za sotva půlku normální ceny. O tejden později dorazila rovnou celá brožura s dárkama, který si můžu k předplatnýmu objednat. Příští tejden očekávám anonymní dopis z vystříhanejch písmenek, kde mi bude Andrea Běhounková vyhrožovat smrtí.

I’m here for it, Andrea. Bring it on.

0 notes · See All
Next Page