Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#ağaç
menittebeazzikra · a month ago
Text
Bismillahirrahmanirrahim
Allah’ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Nihayet kendilerine kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş bir halde diyecekler ki: “Dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vah halimize!” Dikkat edin, yüklendikleri vebal ne ağır!
(En'âm Sûresi 31. Ayeti Celile)
132 notes · View notes
ruhnemam · 2 months ago
Text
Baktığımız her ufkun öte yanına hasret...
Tumblr media
Tumblr media
Çile ve ben'
111 notes · View notes
huzursuzhayaller · 7 months ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
311 notes · View notes
islamiyet · 26 days ago
Text
Tumblr media
Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse, bu yenen şey kıyamet gününe kadar o müslüman için sadaka olur.”
(Müslim, Müsâkât, 10)
71 notes · View notes
haciabiden · 5 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Vallahi ısrarla duâ edene,
Allah her dilediğini verir.
|| İmam Sadık (as)
161 notes · View notes
temelreissafinaz · a month ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
79 notes · View notes
ikraa123 · 2 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Bize kalmayacak dünya için çok yorulduk.🌿🌿🌿
73 notes · View notes
nefismuhasebesi · 8 months ago
Photo
Tumblr media
Okurken, “Bu gidiş nereye?” Sorusuyla ilgilenmiyorsak, cevabını bulamıyorsak,  Bu, okumak değil, oyalanmak oluyor.
156 notes · View notes
yeryuzugokyuzu · a month ago
Text
"Tepelerinde uğuldar dünya, kökleri sonsuzluğa uzanır ama sonsuzlukta kaybolup gitmez, var güçleriyle tek bir şey için, varlıklarını ortaya koymak için çabalarlar. Hiçbir şey daha kutsal, hiçbir şey daha mükemmel değildir güzel, güçlü bir ağaçtan."
• Hermann Hesse | Ağaçlar
35 notes · View notes
islamiyet · a month ago
Text
Bir ağaç herhangi bir prensten daha soyludur.
A. Pope
Tumblr media
38 notes · View notes