Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#aesthetic blog
moonp1ant · 4 months ago
Text
cute symbols + kaomojis 🌙🌷☁️
no credits needed ; not mine !!
enjoy:DD
Tumblr media
૮ – ﻌ–ა
ฅ•ﻌ•ฅ
૮₍˶• . • ⑅₎ა
૮ • ﻌ - ა
૮₍˶ᵔ ᵕ ᵔ˶₎ა
૮₍´˶• ᴥ •˶`₎ა
૮₍ • ᴥ • ₎ა
૮ • ﻌ - ა
૮・ﻌ・ა
૮ • ᴥ • ა
૮ ’• ˕ •` ა
ㅤ૮₍ ˃̵͈᷄ . ˂̵͈᷅ ₎ა ㅤㅤㅤ(๑•́ ᎔ ก̀๑)ㅤㅤㅤ૮ ˊ͈ . ˋ͈ ა
૮₍ ´𖦹 ˕ ×` ₎აㅤㅤ૮₍ ˶• ˔ ต ₎აㅤㅤ૮₍ ๑ • ᵜ ก ๑ ₎ა࣪
ㅤ(˵ˊᯅˋ˵) ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ•᷄ࡇ•᷅
ㅤ૮₍。´• ˕ •`。₎აㅤㅤ૮₍ ´ ꒳ `₎აㅤㅤㅤฅ՞•ﻌ•՞ฅ
ㅤ૮₍´˶• . • ⑅ ₎აㅤㅤ૮ ◞ ﻌ ◟ ა ㅤㅤ૮₍´• ˕ •`₎ა
ㅤ૮₍´˶ᵔェᵔ˶`₎აㅤㅤ૮₍⇀‸↼‶₎აㅤㅤ(⑉・̆⌓・̆⑉)
ㅤ૮₍ ˃̵ࡇ˂̵ ₎აㅤㅤㅤ₍ᐢ˵• ࿁ กᐢ₎ㅤㅤㅤ꒰˵ˊᯅˋ˵꒱
ㅤ₍ᐢ⸝⸝› ‹⸝⸝ᐢ₎ ㅤ ㅤ૮₍。 •᎔• 。₎ა ㅤ ㅤ ꒰˵• ﻌ •˵꒱
ㅤㅤᐢ. ֑ .ᐢㅤㅤㅤㅤ૮ / / / ⍝ა
୭̥⋆*。 › ˎˊ˗ ➫ 馬夫 🌷⚘ ೃ ⊹ ൣ ₰ ૢ་༘ ۪۪̥° ࿂ ﹆ ∅ 𖤍 ۝
༊ ⌬ ꨄ ೨ ᵕ̈ 𖣦 ✎ ஜ ಌ ࿐ ִֶָ ⅋ ⎓ ૪ ⌑ ␥ ■ ♧ ۣۜ ᪥ ᬁ ᯼ ༻ ❑ ⌗ ✿ ⊹ (:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:♡:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ⊹ ·˚ ༘♡🌿 ཻུ۪۪₊˚ ━☆*:₀. ℘·˚ ༘ 𐀔 ଓ 𐂴─◌✰್ ﹪ 嗨 ꗃ⌗ ✿ೃ 𓈈 𓂃 ⿻ 〥 ✎⋯ ㊈ ・❥・⌇⌲ ❐ ➵ ㅎ J 𓂅 ୨୧ ⋆¸*ೃ☼ ๑ˊૢᵕˋૢ๑ 。な 현진 𓈀 🌱 𓏲 𝗯ꭎnᵰִyﹾ 𓈈 🎀 🜸 : ⿻⋆ʚ♡⃛ɞ ୭̥⋆*。 ᜊ 您⠀🌷⠀∿✧ ▸ ִֶָ 𖥔 ࣪˖ . ֺ ָ ֙⋆ ་ ﹏ ⁝ ⊹ ୨ ᦾ𓂃𓃠 ☾ ⊹ 🌱 ∗ഒ ノ ༝ ⑅ ʚ ɞ ⋮ ✖ Üッꆛ ∷ ❐ ╳ ◎ ღ :°ஐ ⋆⑅˚₊ ◌༉‧ ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ ♡.°୭̥ ୨୧ ⋆ぇ⸝ ੭ ᳝ ◝ ៹࣪ 𓍢🥞𝅄 仌🍂⭒𖥻 ₊̣̇.ෆ˟̑*̑˚̑*̑❝ ˟̑ ↬ •° ✿ .•° ❀♡ 𖤜 ⸙ ຯ ໒ ೨ 𖧧 Ꮺ 𖧷 𓏲 𖥨 ꫂ ζ ╲ 𓍯 ࣪
ᘏ࣭🐰‹𝟹 ꗃ﹟⛓𓂃𝆹 ✿𝆬 🍭୧⩩ ʚ ♡⃛ ɞ ༉ ‧ ₊ ˚ ✧ ┊ ༑ ࿐ྂ ➳ ⍤⃝♡ 彡 ✥ ❥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ❁⊰ 「❀」 . .⃗ . ༉‧₊˚✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥*ೃ*ૢ✧ ཻུ۪۪ ೫` ⃟ ཹ։❀ ꔛ⃟⿻ྀ⃕    ⃝༘⃕🍒´݈  🎐 ·۪۫ˑ݈↷✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
┆ ┆ ┆ ┆⋆
┆ ┆ ┆જ ✾ ˚ ₊⠀⠀ ᘏ⑅ᘏ ₊ ✩ 。
˚ ✩ ૮꒰˵• ᵜ •˵꒱ა 。 ˚
┆ ° ♡ • ➵ ✩ ◛ °
┆彡
❀ ぽ  ﹟ ‹𝟹 ៸៸ ✿𝆬 ୭ ﹏ ੭ ໒〝 ҂ ִֶָ ꃋᴖꃋ
𖦹 ∞ ᘏ ᨒ 𖥻 爱 ᠈ ꐑ ꗃ ᨵ 🀋 ᥫ᭡ 𝕬 ℼ ⍝ 𓂄 ᰓ 𖠁 𖤜 ⸙ ຯ ໒ ೨ 𖧧 Ꮺ 𖧷 𓏲 𖥨 ꫂ ζ 𖥧 ᖭི༏ᖫྀ ୫ ૪ 𓄹 𓏲 𓍯 ❏ ❐ ❒ ❑ ҂ ᨒ 𖥻 ⿻ 〃 ˝ ⋆ ★ ☆ 𖤐 𖦹 ᪤ ໒ 𐂴 ꉂ 𖤐 ♡̷̸⁩ ִֶָ ٠ ᭡ ꕤ 𓈀 っ ⌗ 𓄹 ❞ ❝ ┈ ᎒ ⦂ ᘏ ꕤ 金 𓈈 𓂃 𖠿 ཿ ༘✰ ༘ ˚· ୨୧’ ♡・゚✧ᵕ꒳。゚೫ ‧₊ ♡˳೫˚∗ ഒ♡ ·˚ ༘ ‧₊˚ ୭̥⋆。 ˚₊✩‧₊ ༉₊˚✧ 𖤐₊♡̆̈ 𓍲 𓍱 ꪔ̤̥ 𓍯 ꊞ 𓂃
₊ ˚ ✩ 。˚ ˚☽
˚ ₊ ·̩͙. ᘏ▸◂ᘏ .·̩͙ ₊ ✩ 。
˚ ✩ ꒰ ɞ̴̶̷ ·̮ ɞ̴̶̷ ꒱ 。 ˚ ꒰ 💌 ꒱ ♡ ༘°⁣ お
₊˚。 *ଘ_(")(") ₊ ˚ ✩
‘’’’’ꕤ’’’’’’’’’’’’’’ꕤ’’’’’’’’’
ꕤ ꕤ˚
𖧷 𖤘 ヾ 𖠣 𖠴 𖤠 𖥸 ᵎ ⸙ 。҂ ≛ ⃝ ꗷ ‹3 〃 ꞋꞌꞋ ᰍ 𖠌 ᜊ🎀 ꒰ 💭 ꒱ ↻ 圣战 🍈 ˒ 🌱 ៸៸ Ꮺ ១ 𖦹͏ ๑՞ ๑⇢ ≋ ᵎᵎ 𓈀 ♡̸᳝ ^ ˓ 𖥧 𖣂 𓂃 ֶָ֢ ㇴ 𖤐 𓍢 𐪔 ⫘ ≀ 𔒌 ⩨ 𐑣 ︶ ♡ ᨳ オ 𓏴 ⌓ ꒧ ⎙ 𓂅 ⦂ ୨ ꩜ 𓄹 𝆬 ᠉ 𓍯 ៚ 𓆦𖠿 𑁍﹪ 니 𓈈 ⌁ 𝟢. ⊱┊ ✎ ༊*·˚ ଂคุม 𖣈 𓏞ᜃ ஜ۩۞۩ஜ ۞ •⊰⊹ ↛ ↝ ↠ ⇝  ↣ ↦ ↬ ⇀  ⇁ ⇉ ⇏ ⇒ ✎   ✐   ✑   ✁   ✃   ✄ ෴   ண   ஜ   ۝   ۞    ⃟⁞⃟⟢   ⃟   ⟢ ୭࿔ ⎙ ✩ ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ♡⃕ ◡̈ ꒰ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧୧ ⋅ ..⃗. ┊ೃ ╰►, ꒱ ➛ ↴ ❱ ✿•˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ➹ ੈ♡‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ ❥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ❁ ⸙͎۪۫ ⊰ 「❀」 . .⃗ ༉‧₊˚✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥*ೃ *ૢ✧ ཻུ۪۪⸙͎ ೫` ⃟ ཹ։❀ ፧  ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ࿐ ° ໑ ≽ ‣‣‣ ﹆.   ۰ ⸼ ۫ ◌   °    ੦ 〇   ◦     ۪۪̥ ੭ ୭̥ ╮ ╭ ࿐ - ̗̀   ̖́-   ᭥ ᭄ ノ ༄⸼۪❀
ꜜ ͎    ╰   ╯    ╱╳╲   ⸗  =͟͟͞͞:   〣  ꞋꞌꞋꞌ  ҂  ˘˘˘  ⸝⸝  ¦ ꜥꜤ  ﹆ ꜛ ꜜ  ⸃⸃  ⸼  ꞈ  ⸗   ⭏  ▾   ꭛   ˖  ︴ ↻ 7 ⇁  ﹏   ゛ ⇢  ゙    ⁾⁾  ⭞  ଽ  ୭̥  ➶  ↻  ✘  ┈  ₊̇°˟̫ː  ៸៸   。  ٬٬  ␣   ❪   ̄  ҩ  ✕      ͝    ۫ ۪۪۪۫    ”  ᵎ 〇  ,,  ㅤᅌ  ❫  ٠ِ٘ٓ  ℮ 
❬ ❭  ❨  ❩  ⸂ ᵎ , ⃕    ➘  α  ❴   ⟨  ⟩  ︵─┊-˚̩̥̩〈⇝ ↭ ๛ ✯ ❖ → ← 💦 ❝ ☓ ✓〘 〙✾ ✑ 🏷 ↶ ↷ ⎌ ❲ ❳ ⌦ ⌫ ❁ཻུ۪۪⸙͎ ₊˚.༄ ࿐*:・゚ ↯✰❜ೃ∗♢꒰ ꒱ ˑ 𖥸 ミ ❪ ❫ ➘ 。➯✧✧ ♯ இ ╱ ╲ ﹋ ㅤ :・゚ ノ ː͡➘₊̣̇ ✧* ੈ ❍̥͙̊ ࿔ ˖۪⸙͎ ꕀ 𖠳 ⌲ ⌂ ⁝ ༘ ⃗ ◌ ⊰ ⊱ ❒ ❑ ≡ - ̗̀ ̖́- ◠ ﹙ ೖ୭ ˒ ⁺ ೃ࿔ ˚ ༘✧ ⴰ༢ ୧ ◌₊˚⋆ ┌ ┐└ ┘﹫ ✆ ➚ ➙ ◊ ~ ੈ _ ✰*ૢ✧ ཻུ۪۪⸙ ❬ ❍̥͙̊ ࿔ ˖۪⸙͎ 💕 ំஂ ︹ ⿻ ⬚ ヾ≈ ෞ ୭̥≈ ⁾ ꜜ ❏ ¨̮ ༊꧁꧂ ‧⁺ ✎ᝰ ﹆•:◦✩ ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ˀˀ ♡⃕ ◡̈ ꒰ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧ ୧ ⋅ 🍢..⃗. ┊ೃ ╰► ꒱ ➛ ↴ ❱ ✿•˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ➹ ੈ♡‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ ❥ Ꮠ ☈ ⊰ 「❀」 . .⃗ ༉‧₊˚✧ . ˚ ⚘ ˏ'୭̥*ೃ * ཹ։❀ ፧ ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ࿐ °↳ ׂׂૢ༘ ۵'⌧ ≡ ⸙ ↺彡*ૢ✧﹀ೃ* ᬄ - ̗̀ ゞ •| ⊱✿⊰ ⸙͎ - ❁『』➳ ❃ ✞ ❦ ❝ ❞ ˗ ˏˋ ˎˊ -┊ ↬ •° ✿ .•° ❀ ♡- ¦↻↺✧★ ೃ °┇おはよ〜(*´∀`*)ノ"♡ 𖥔 ˑ ִ ֗ ִ ۫ ˑ 𖥻 ִ ۫ ּ ﹗ ˖ ་ 💭
𖦆 ֺ ָ ֙⋆• ˖ ࣪𖦆 ˓ 🥛 ★ ﹆ׂׂ ˖ ◗ ᥫ᭡ ˖ ࣪ ‹ 𖥔 ࣪ ˖ ぅ ་ ᳝ ◝ 𖥻
• 🧂𖥻 ̨𖥔 ִ ་ ، ˖ ࣪ ꜝꜞ ⁷ ஜ۩۞۩ஜ ۞ •⊰✎   ✐   ✑   ✁   ✃   ✄ ෴ 🎀 ண   ஜ   ۝   ۞    ⃟⁞⃟⟢   ⃟   ⟢ ୭࿔ ⎙ ✩ ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ♡⃕ ◡̈ ꒰ ⌦ ✗↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧୧ ⋅ ..⃗. ┊ೃ ╰►, ꒱ ➛ ↴ ❱ ✿•˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ➹ ੈ♡‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ₊˚✧ . ˚ ⚘ ፧  ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ࿐ ° ໑ ≽ ‣‣‣ ﹆.   ۰ ⸼ ۫ ◌   °    ੦ 〇  ◦     ۪۪̥੭ ୭̥ ╮ ╭ ࿐ - ̗̀   ̖́-   ᭥ ᭄ ノ ༄⸼۪❀˟̫ː🗑 ҂  ⸾ ↳ ׂׂૢ༘ ۵`⌧.   ⫹⫺ ⿻ ᦃ ✘  ┈  ₊̇°˟̫ː  ៸៸   。  ٬٬  ␣   ❪   ̄  ҩ  ✕      ͝    ۫ ۪۪۪۫    ”  ᵎ 〇  ,,  ㅤᅌ  ❫  ٠ِ٘ٓ  ℮ 
   ❬ ❭  ❨  ❩  ⸂ ᵎ , ⃕    ➘  α  ❴   ⟨  ⟩  ︵─┊-˚̩̥̩̥)❫❪(،ﷻෆ∞ೃ❅≡〈
◌ [ 𝐭𝐞𝐱𝐭 ] 🍣
◌ [ 𝐭𝐞𝐱𝐭 ] ─◌✰್
◌ [ 𝐭𝐞𝐱𝐭 ] 🥡
🔖 エンテンゲン » ┆彡 ·˚ ༘ ꒱
⌕ u w u ┊─◌✰್ 🥡 🌷 🐇
🗓 » [ d a t e ]
❝ [ text🧁.˚ ] ❞ › ♡
·˚ ༘ ◡̈ 𝒃𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒐𝒘𝒏 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒚 !! ·˚↫
↝✾ she // her ( he // him ♂️ ) ♀ ⍣ _
♯soft ♯aesthetic
❥ こんにちは!
˚ · . [ 𝐭𝐞𝐱𝐭 ]
✧ ˚  ·    .
┊ ┊
˚ ༘w♡ ⋆。˚ ꕥ
- ͙۪۪̥˚┊❛ m o o n c q k e ❜┊˚ ͙۪۪̥◌
✿ೃ 비아┆彡 ·˚ ༘ ꒱
·˚ ༘ 📩 ₊· ͟͟͞͞꒰ > [ 𝐭𝐞𝐱𝐭 ]
╭──╯
╰┈➤ [ 𝚑𝚎𝚎𝚍𝚎𝚞𝚗𝚐^ ^ ]
— 🥡✰🌷🐁༉‧₊˚Ꮺ⁣⁣
♡‧ ⁺彡🌷🐈 ⋆◞ °₊·ˈ∗♡ 👒🌂 ┊͙
꒰ ⁺🎨🖍⋆ °˖✧ ₊˚ 🎀ꔛ🧸﹆ •
🧀⌯✧🐭⋆♡̷̷̷ 💌 ✿。꒰ 🐄 ₊🥛꙳ . ꒱
˚ ꒰🍰🍎✨❕꒱ ◞ ⁎⁺˳✧༚🥣💥ˎˊ˗
ꔛ 𓈒 *🌷🖇˚ ᦃ ・ ﹆ ˚ 🖖🏻◞˚ₓ 🧩 ⁕˚
ꔛ ⋆⁺ +.゚🥣🧤⁕꒱ 𓂃꙳ ⋆ 🍪❕ ⊹ 。 ゚⁖
₍ᐢ..ᐢ₎ ₍⑅ᐢ..ᐢ⑅₎ ᐢ • ˕ • ᐢ ᐢ⸼⸼ᐢ ₍⑅ᐢฅ́˘ฅ̀ᐢ₎
( ᵒ̴̶̷̤ ꒳ ᵒ̴̶̷̤。 ) ପ꒰⋆°͈꒳°͈꒱ ૮ ˊ͈ . ˋ͈ ა (๑•́ ᎔ ก̀๑) ˃̵ᴗ˂̵
૮₍ ´ ꒳ ₎ა ૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა ૮˃̵֊ ˂̵ ა ૮ ˊ͈ . ˋ͈ ა (๑•́ ᎔ ก̀๑) ૮₍ ˃̵ࡇ˂̵ ₎ა ૮₍。´• ˕ •。₎ა ૮₍ ˃̵͈᷄ . ˂̵͈᷅ ₎ა ૮꒰˵• ﻌ •˵꒱ა
꒰ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ꒱ ₍ᐢ..ᐢ₎ ૮ / / / ⍝ა ₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎⁩ ᐢ. ֑ .ᐢ ૮₍ ˃̵͈᷄ . ˂̵͈᷅ ₎ა
૮ ・ﻌ・ა ₍˄·͈༝·͈˄₎ ૮₍。 •᎔• 。₎ა ִֶ૮₍´˶• . • ⑅ ₎ა
૮ • ﻌ - ა⁩ ₍ᐢ › ̫ ‹ ᐢ₎ ₍ᐡ。っ ̫-。ᐡ₎ ૮⍝• ᴥ •⍝ა
૮₍ ´• ˕ • ₎ა ૮₍ ˶• ˔ ต ₎ა ૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა
૮₍ ´˶• ᴥ •˶ ₎ა ૮₍ ⑅ • ᵜ • ⑅ ₎ა ૮₍。´ᴖ ˔ ᴖ。₎ა
૮₍๑•ˑก₎ა૮₍ ´• ˕ • ₎ა ૮₍ ˵ • ꤮ ก ˵ ₎︎ა (◍•ᴗ•◍)
૮₍ ˃̵͈᷄ . ฅ ₎ა (๑•́ ᎔ ก̀๑) ૮₍ 𝁽ܫ𝁽 ₎ა ૮ – ﻌ–ა
૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა ૮₍ ´ ꒳ ₎ა ૮₍ • ᴥ • ₎ა ૮₍˃̵֊ ˂̵ ₎ა ( ◠·◠)ა
૮₍ ´• ˕ • ₎ა ૮₍´。ᵔ ꈊ ᵔ。₎ა ₍ᵔ•ᴗ•ᵔ₎ ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
૮₍ ˶• ˔ ต ₎ა (◍•ᴗ•◍) ૮₍ ≧ . ≦ ₎ა ૮₍´˶ᵔェᵔ˶₎ა
₍ 。- ̫-。 ₎ ₍ᐢ › ̫ ‹ ᐢ₎ ૮₍ ˃̵͈᷄ ´• ˔ 𐄂 ₎ა
꒰ ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ ꒱ ૮₍´˶ᵔェᵔ˶₎ა (◍・ꈊ・◍)ノ
૮₍ ๑ • ᵜ ก ๑ ₎ა ૮₍ ⑅ ᐢ..ᐢ ₎ა ૮₍꜆꜄ ˃ ³ ˂ ₎ა
૮₍⇀‸↼‶₎ა ૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა ૮˃̵֊ ˂̵ ა
‎•᷄ࡇ•᷅ ૮₍´ ˶ ェ ˵ ₎ა ₍ᵔ๑・ᴥ・๑ᵔ₎
૮₍´。・⩊・ 。₎ა ૮₍ ⸝⸝´ ꒳ ⸝⸝ ₎ა ૮₍´˶ᵔェᵔ˶`₎ა
₍ᐢ › ̫ ‹ ᐢ₎ ૮₍⑅˶•▿•˶⑅₎ა ᵔᴗᵔ
₍ ᐢ..ᐢ ₎ ₍ᐢ·ᴥ·ᐢ₎ ૮ ・ﻌ・ა
⍝◜ᐢ • 🐽 • ᐢ◝⍝ ฅ́˘ฅ̀ ˘ ᵜ ˘
₍ᐢ⸝⸝› ‹⸝⸝ᐢ₎ (๑•́ ᎔ ก̀๑) ₍˄·͈༝·͈˄₎◞
૮₍ ˃̵͈᷄ . ˂̵͈᷅ ₎ა (໑・᷄-・᷅)໑ ૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა ʢᴗ.ᴗʡ ૮˃̵֊ ˂̵ ა
(˵ˊ ᴥ ˋ˵) (๑ˊºロºˋ๑) (੭ ´͈꒳​'͈)੭
(。•́︿•̀。) ᐢ. ֑ .ᐢ ˊᯅˋ ๑•́ ₃ •̀๑ ᘏ⑅ᘏ ᕱ⑅ᕱ
٩ʕ•ﻌ•*ʔو ˶ᵔ ˕ ᵔ˶ ʕ๑•́ᴥ•̀๑ʔ ૮₍´。• ᵕ •。'₎ა
૮꒰/ฅ//ฅ//꒱ა ₍ ੭ᐢ..ᐢ)੭ U・ﻌ・U ૮ ◞ ﻌ ◟ ა ₍ᐢ˶• ˔ กᐢ₎ ૮Ꮚ ´͈ ⁄ ⁄ '͈꒱ა ꒰ ˵ • ˵ • ˵ ꒱ ʚ ꒰ ੭⸝⸝ - ˵ -⸝⸝ ꒱੭ (❁ᴗ͈ˬᴗ͈)
(*ฅ́˘ฅ̀*) ₍ ..̮ ₎ ₍˄·͈༝·͈˄₎◞ ̑̑ ฅ՞•ﻌ•՞ฅ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭ (*꒦ິ꒳꒦ີ)
૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა
./づᡕᠵ᠊ᡃ࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ᜊ
૮₍˶ᵔ ᵕ ᵔ˶₎ა
./づᡕᠵ᠊ᡃ່࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏
૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა
./づᡕᠵ᠊ᡃ່࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘
8K notes · View notes
2apricot · 5 months ago
Photo
Tumblr media
https://www.instagram.com/p/CNKpnbMjfqv/
2K notes · View notes
4plum · a month ago
Photo
Tumblr media
https://www.instagram.com/p/B6DO5r5njin/
420 notes · View notes
my-soul-to-reap · a year ago
Photo
Tumblr media
Ulyana Sergeenko / Spring 2019
17K notes · View notes
2apricot · 5 months ago
Photo
Tumblr media
https://www.instagram.com/p/CQQtO9RrVoM/
2K notes · View notes
violet-kitten-yandere · 4 months ago
Text
Tumblr media
Always, my love
I'm always thinking of you
You're my favorite thought, my favorite dream
433 notes · View notes