Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#ahpiraye
hathorsblog · a day ago
Text
- Umarım bir gün gerçek aşkı bulursun Pedro
+ Aşk zaten hep gerçektir Andre, sen doğru insanı seçemiyorsan, aşk ne yapsın
48 notes · View notes