Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

Tumblr paired up with Humans of New York to raise money for Hurricane Sandy relief.

Trending Blogs
#anglictinasandy

Školský rok 2018/2019 práve začína a vás trápia tie isté otázky:

Ako sa učiť slovíčka? 

Ako zvládnuť všetky tie časy? 

Ako lepšie rozumieť a začať hovoriť?

Nuž, pevne verím, že tento rok spolu zodpovieme všetky tieto otázky. Dnes začneme “slovíčkami”…

Ako si zapamätať 20 slov každý jeden deň?

 1. 👉 NEuč sa slovíčka!
  Zabudni na postupy zo školy a na slovníček, ktorý si natlačíš do hlavy  a hotovo. Stavím sa, že zo školy si pamätáš už len to, čo potrebuješ a bežne používaš. Tak totiž funguje náš mozog. Prirodzene uchováva len to, čo naozaj potrebujeme a z pamäte vymaže všetko nepodstatné.
  Spomeňme si ale na to, ako sme sa naučili svoj rodný jazyk. Svet sme spoznávali zmyslami a k nim sme priraďovali slová a definície, hľadali sme súvislosti a rozdiely…  mysleli sme v jazyku.
  Takže k bodu jedna platrí aj druhá časť “odporúčania” a to: uč sa definície!  👉  

 2. 👉 word families
  Slová v angličtine sa často vyskytujú v tzv. rodinách. Ide o najčastejšie o sloveso a podstatné meno z neho vytvorené, resp. s rovnakým koreňom slova. Nezriedka je súčasťou takejto “rodiny” aj prídavné meno a príslovka.
  Príkladom môže byť napr. to bore = nudiť sa, bore/ boredom = nuda, boring = nudný/ bored = unudený, boringly =  nudne.

 3. 👉 phrases and idioms (najmä slovesá)
  frázy
   sú tvorené spojením:
  - sloveso + predložka (run off) =  odísť, utiecť > She run off with our gardener. = Utiekla s našim záhradníkom.
  - sloveso + príslovka (run around) = lietať (byť zaneprázdnený) > I´m KO, I´ve been running around since 5am. = Som KO, lietam už od 5 ráno.
  - sloveso + príslovka + predložka (run around after) = obskakovať > They run around after their guests every day. = Obskakujú svojich hostí každý deň.  

  idiómy
  sú ustálené, obrazné a expresívne slovné spojenia v danom jazyku.  
  - run around like a headless chicken = pobehovať ako zmyslov zbavený
  - beat around the bush - chodiť okolo horúcej kaše
  - kill two birds with one stone - zabiť dve muchy jednou ranou

  Ako je zjavné z príkladov vyššie, ich význam sa často líši, niektoré možno logicky odvodiť, no opäť je lepšie učiť sa definíciu, nie preklad.

 4. 👉 synonyms & antonyms (najmä prídavné mená a príslovky)
  Toto je moja najobľúbenejšia časť -  naučte sa vyjadrovať viacerými pojmami:
  rovnakého významu (synonymá) >>> boring > uninteresting, dull, humdrum, lifeless, monotonous, mundane, stale, stodgy, stuffy, stupid, tame, tedious, tiresome, tiring, trite, uninteres-ting x bored > uninterested, disinterested, fatigued, tired, dull
  opačného významu (antonymá) >>> boring > appealing, entertaining, alluring, amusing, attractive, beautiful, compelling, curious, delightful, engaging, exotic, fascinating, impressive, intriguing, lovely, pleasing, provocative, readable, refreshing, stimulating, striking, thought-provoking, unusual, catching x bored > oblivious to, apathetic, disinterested, indifferent, listless, unconcerned, uninvolved, weary 


Toto je najúčinnejší spôsob učenia slovnej zásoby. Ak chcete vedieť viac, nezabudnite sledovať príspevky na blogu 😉 a facebooku @anglictinasAndy

anglictinasandy
0 notes · See All
image

Prvý príspevok na mojom blogu…  🤔 o čom by mal byť?

🤩 Mám to! Predsa o Angličtine s Andy!

Angličtina s Andy sa zrodila oficiálne asi pred rokom ako dôsledok mojej pomerne impulzívnej výpovede zo zamestnania a mojej nekonečnej láske k angličtine.
Učím sa tento jazyk bezmála 20 rokov, i keď popravde, z učebníc som sa toho veľa za prvých 10 rokov nenaučila. Skutočne som sa začala učiť až po r. 2007, kedy som získala svoju prvú brigádu ako “prekladateľka”. Preložila som síce len úvodnú stránku jednej webky, ktorá už ani neexistuje, ALE práve vtedy som pochopila, že rok/ dva pred maturitou na bilingválnom gymnáziu neviem vôbec po anglicky…   😏

O 3 roky neskôr som učila deti v jazykovke v Bratislave a o 5 rokov neskôr som už v Prahe učila talianov češtinu. 🤨 Ako? Predsa po anglicky!
A dnes? Dnes prekladám, tlmočím, učím (menej než by som chcela, ale deň má len 24 hodín, bohužiaľ) a po novom aj píšem vlastné učebnice a knihy 🤩


Angličtina človeku otvára úplne nový svet - svet plný možností. Zrazu si môžeš pozrieť najnovší film bez čakania na dabing alebo titulky, prečítať bestseller v pôvodnom znení… alebo objednať jedlo na dovolenke, nakúpiť na Amazone alebo zúčastniť sa medzinárodného webinára. Kreativite sa medze nekladú.


Nechcem však, aby si si musel, milý čitateľ, prechádzať celým procesom ako ja a už vôbec, aby ti to trvalo 20 rokov alebo ťa to stálo tisíce Eur 😅

Pre toto vznikla Angličtina s Andy  👩‍🏫

 • aby si nemusel/a kupovať a čítať stovky učebníc
 • aby si neplytval/a časom a peniazmi na hromadné kurzy
 • aby si sa do angličtiny zamiloval/a rovnako ako ja 

a náš cieľ 🎯 za jediný rok komunikovať a myslieť v angličtine.

image
0 notes · See All
Next Page