Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#arteixo
Photo
Tumblr media
arteixo, spain
6 notes · View notes
pulpeiro · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Belén vivinte, todo un clásico contemporáneo do rural galego, en Arteixo a comezos dos 80
19 notes · View notes
Photo
Tumblr media
arteixo, spain
7 notes · View notes
Photo
Tumblr media
arteixo, spain
4 notes · View notes
pulpeiro · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Fonte no lugar de Baer en Arteixo a finais dos 90; un exemplo da moda imperante (posmoderna sen cortarse nin un pouco) na obra pública e tamén na privada na época en toda Galicia
12 notes · View notes