Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

In an interview with inc.com, David Karp (Tumblr's founder) admitted, "Being on computers all the time makes me feel gross."

Trending Blogs
#balcony

View from the Garage, 31 May 2020
Polaroid SLR 680 SE/Polaroid Color 600

With everything going on in the world I decided to burn off anxious energy by spending Sunday morning cleaning off the roof of our garage and trimming back the tree as much as I can reach. I was able to shoot this photo of Beth Ann and Marla on our balcony from there.

impossibleyear
1 notes · See All

but like what if i lived in a tiny upstairs flat with a balcony in a big city and i went out on it every day to get fresh air amidst the shelter in place… and there was a pretty girl in the flat next door who did the same and we would always see each other from our lil balconies… and then we fell in love…

452 notes · See All

Kommer somna gott i natt. Allt jag tänkte ut att jag behövde göra har jag lyckats prestera;Och med det kommer också resultat. Hann även med att sätta mig ute ett slag och måla. Samtalsämnet med M idag fick mig rejält inspirerad då det handlade just om skapande och vad som skiljer en utövare ifrån en konstnär. Perfekt dag dessutom då vädret varit så skönt men ändå med lite vind i håret. Passade på att ta en extra lång promenad med Idun samt hänga tvätt ute på balkongen. Himla praktiskt när vädret samarbetar.

image

Det blev sommar, bara sådär!
Gissa om katterna älskar att krypa under de svajande filtarna. Du gissade helt rätt :)

2 notes · See All
Next Page