Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#beautiful women
buglem-k · 21 hours ago
Text
"Yağmurlu yada bulutlu olsun mevsim
Sakinliktedir yüreğim
Bu gün ıssız sokakların karanlık yolcusu değilim
Bir çocuk sevinci kadar huzurlu yüreğim
Düşlerin, beklentilerin en ötesinde
Sadece kendi şiirimdeyim🍀
Tumblr media
168 notes · View notes
without-ado · a year ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Grannies around 100 years old appeared in Vogue 2020. They are so beautiful just like flowers.
88K notes · View notes
treasuregirls3 · 4 months ago
Text
Tumblr media
Sophie Mudd
3K notes · View notes