Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#beyzaaaasblog
yeraltisakini · 7 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
2K notes · View notes
fecir · 10 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
** “Daha çok anlat” dedim.
“Hoşuna gidiyor mu?”
“Çok. Elimden gelse seninle sekiz yüz elli iki bin kilometre hiç durmadan konuşurdum.”
“Bu kadar yola nasıl benzin yetiştiririz?”
“Gider gibi yaparız.” **
540 notes · View notes
yeraltisakini · 7 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
445 notes · View notes
fecir · 9 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
- Apartman girişindeki lambayı sen mi kırdın Bülent?
+ Hangisini?
- Otomatik yanan, sensörlü lamba.
+ Hayır.
- Komşu görmüş, yalan söyleme. Süpürge sapıyla kırmışsın dün gece.
Önüme baktım.
-"Neden kırdın?"
Cevap yok
-"Hasta mısın evladım? Söyle bana, neyin var, neden kırdın lambayı, yapma böyle."
+"Kırdımsa kırdım, ne olacak! Çok mu değerliymiş?"
-"Lamba senden değerli mi evladım, lambanın amına koyayım, lamba kim? Yöneticiye de dedim. Lambanızı sikeyim, kaç paraysa veririz. Sen değerlisin benim için."
+"Beni görünce yanmıyordu baba."
-"Nasıl ya?"
+"Görmezden geliyordu, yanmıyordu. kaç sefer yok saydı beni."
-"E beni görünce de yanmıyordu bazen, böyle el sallayacaksın havaya doğru, o zaman yanıyor."
+"Hadi ya! Sahiden mi?"
-"Evet. Ucuzundan takmışlar.Bizimle bir alakası yok!"
Babama sarıldım, yıllar sonra.
435 notes · View notes
Text
Kimsenin görmediği yerden bak bana. Kimsenin görmediği yerlerden anla. Beni duy. Sessiz çığlıklarımı, mağrur kaçışlarımı anla. Bir bir törpüle ruhuma batan köşelerimi, sivri uçlarımı. Sokağımdan geç, bak nasıl kirli duvarlarım.🦋
15 notes · View notes