Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#bokmutluyuzaqq
sonsuz1zaman · 10 hours ago
Text
İnsan sustuklarından ibaretmiş. İçindeki çözemediği düğümlerden, bir resme bakıp düşlemekten, sessizce beklemekten, çekingen bir yürekten.
121 notes · View notes
kaktuslerinkadini · a day ago
Text
O kahküller, o sırma saçlar başkasının parmakları arasında. Sıcak gözlere değen yabancı dudaklar, sütbeyaz bedende dolaşan yabancı parmaklar. Hayır, hayır. Peki siz ne dediniz? Yüreğinize ne düşürdünüz? Ne düşündünüz?
34 notes · View notes