Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
Fun Fact
Furby, that creepy 1990's doll, has a tumblr page.
Trending Blogs
#breakfast
Photo

Trời sanh bản tánh hiền lương
Cộng thêm bản mặt dễ thương hết hồn
Chẳng may lỡ gặp du côn
Du côn cũng phải mở lòng mà thương

Đúng rồi, đẹp quá mà hổng ai để ý luôn. Ngồi ăn sáng với một núi người, vậy mà muốn có một tấm hình như vầy là phải năn nỉ người ta chụp cho đó, chứ ai đâu rảnh mà tự xáp lại chụp hình cho, số gì mà khổ hết sức mà. Quả là lam nhan bạc phận mà, người xưa nói thì làm sao sai được. Số phận rồi. Đành chịu vậy. Ahihi ;))
#breakfast #coffeetime (at Mandalay)
https://www.instagram.com/p/CL2_kn-FEk7/?igshid=19d1ogs6rv6ua

Post
0 notes
Photo

Pancakes

Post
0 notes

13.02.2021

This was supposed to be a millet and raspberry pudding. I misremembered the rice milk quantity and I got more of a soup. Ate it anyway 😆 #noragretz

#44of365

Post
1 notes
Photo

My fav breakfast- baked oats (with chopped up fruit inside) in a ramekin

Post
1 notes
image
image
Sweet Saturday morning breakfasts 😋
25 notes