Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#ch: 1012
usopps-froggy-hat · a month ago
Text
Tumblr media
i’m obsessed with yamato and his little momo doll
163 notes · View notes
usopps-froggy-hat · a month ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
good morning
116 notes · View notes
usopps-froggy-hat · a month ago
Text
i know he’s not a doctor but did sanji just wrap up zoro’s swords inside his bandage cocoon with him ??
565 notes · View notes
utentemedious · a month ago
Text
I love how he classy sits anywhere
Tumblr media
40 notes · View notes
oh-warizoro · a month ago
Text
Tumblr media
Shhhhh he's metamorphosing
25 notes · View notes
heregoesmyname · a month ago
Text
NAMIIIIIIIIIII
Tumblr media
8 notes · View notes
one-piecee · a month ago
Text
Tumblr media
another amazing scene in this chapter, nami coming through like always.
"How can I run from someone that raises a hand against a child?"
92 notes · View notes
one-piecee · a month ago
Text
❗❗ one piece spoilers, ch.1012 ❗❗
.
.
.
Tumblr media
oda had to do this to zoro after that badass scene 😭😂 does this mean he's out from the battle? doesn't matter, we got so much from him already
and if there's one thing sanji and zoro can both agree on, it's luffy's victory. their faith in their captain will never waver
Tumblr media
Tumblr media
68 notes · View notes
ninhaoma-ya · a month ago
Text
Chapter 1012 — Itch
This chapter was a pure delight and the unparalleled highlight and thrill of my week!
Tumblr media
As foreseen, the scabbards are splitting up.
Tumblr media
If they survive. If.
Tumblr media
I just love Nekomamushi’s grin! He’s so severe and promising his opponents a world of pain.
Go and get that sticky creep, you crazy cat!
Tumblr media
And what will Momo (and the peeking Shinobu) learn? So exciting!
But seriously:
THIS was the highlight of the chapter and of the whole bloody Wano arc so far:
Tumblr media
EVERYTHING IS AWESOME!
Tumblr media
AND THIS JUST CONTINUES THE GREATNESS.
Law, sitting cross-legged on Sanji who saved them on pure instinct, before rushing to help Kid fight Big Mom (and probably save Nami and Usopp in the process). Sanji showing skill? in bandaging up Zoro. The tactical discussion between curly-brow and mosshead, without any insults. The speech bubbles and font choice for Zoro, showing how injured he is (it’d be neat to know how it was done in the originals). Zoro’s unwavering faith in Luffy.
Also:
Tumblr media
Got to love the weakling duo.
Tumblr media
ESPECIALLY WHEN THEY SHOW RESOLVE.
Nami’s love for children really shines through. And with Zeus coming their way coupled with Big Mom having a new homie (and Prometheus earlier “we should dump Zeus, wink wink nudge nudge”) — she will be able to take on Ulti!
Tumblr media
This was such a great chapter.
I give it eleven out of ten and a parakeet patch.
Bonus:
Cover art of Kid with tiny birbs.
Tumblr media
31 notes · View notes
pisma6680 · 19 days ago
Text
Nowele - Najpiękniejsze Wiersze, Piosenki I Wydawania - Tenisa Stołowego I Ping-Ponga
W obecnej chwili dopiero, polecam ci, serce, przypomniałem sobie, że pośrodku nas stanowi jeden Litwin. Teraz wyobraź sobie, że przechodzisz do kina a stanowisz do wyboru ponad 50 filmów. Strony mogą jedynie podpowiedzieć nam, jakie będą wytwory naszego wyboru również jaki wpływ będzie on przechodził na bliskie mieszkanie. Jego wyboru przygotowano w trzecim dniu konklawe, w porządku drugiego zgromadzenia kardynałów po śmierci Jana Pawła I. Jan Paweł II był pierwszym papieżem spoza Włoch od XVI wieku oraz dodatkowym najdłużej urzędującym papieżem we obecnej historii. pdf , Hom. 2 in dorm. W 1978 roku został wyłoniony na 264. papieża i przybrał imiona - Jan Paweł II. Kościoła wybiera się przed wymiarem Piotrowym, jednak jest spośród nim nierozerwalnie związany i wobec niego komplementarny. 24. Wśród Ojców Kościoła, którzy uczą o zasadniczej równości klienta a kobiety wobec Boga, por. 47. Tamże 64. O odniesieniu Maryja - Kościół, które stale powraca w myślach Ojców Kościoła i pełnej Tradycji chrześcijańskiej por.
Jak dobrze zauważył drink ze nowych teologów, Maryja jest «Królową apostołów», ale nie rości sobie dobra do góry apostolskiej. Teraz znasz szybko jak stworzyć danie o wzięcie na praktyki. No a nieboszczyków zawsze na deskę, na podwórko, gdzie asfaltu nie było, a gdy był asfalt, toż się zrywało, wydobywało się dół i usuwało się. Tadeusz Różewicz, Jak dużo (s. Oferujemy także gotowe elementy z klinkieru, takie jak czapy, daszki i kształtki, które umożliwią estetycznie wykończyć każde ogrodzenie. Oprócz rejestracji przed osiągnięciem limitu jako podatnik VAT czynny, podatnik posiada oraz możliwość zarejestrować się jako podatnik zwolniony podmiotowo. We zgodzie małej podział taki będzie musiał, jako czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, zgody wszystkich współwłaścicieli (art. Okoliczność, że przepis art. 29 ustawy deweloperskiej przez jakąś ze części (przepis ten oznacza podstawy do indywidualnego odejścia z umowy przez jakąś ze kart na efekt okoliczności zawinionych przez kolejną część, wskazując sześć możliwości tego rodzaju, gdy użytkownik jest moc odejść z umowy oraz dwie kiedy takie uprawnienie przysługuje deweloperowi), bank wypłaca nabywcy środki zarobione na rachunku powierniczym zaraz po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej. Dokładne dane traktujące tych dokumentów wybierają się pod linkami Oświadczenia Euro-Fatca dla Klientów Indywidualnych i Oświadczenia Euro-Fatca dla Podmiotów. Roman Bielecki, ks. Daniel Wachowiak, wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski oraz Tomasz Terlikowski.
Tomasz z Akwinu, In Ioannem Evangelistam Expositio, c. Tomasz z Akwinu, Summa Theol. 1: The head of the New York branch is the William Dudley. Augustyn Sermo 51, 2 - 3: PL 38, 335; Sermo 232, 2: PL 38, 1108; J. H. Newman, A Letter to the Rev. President of the Office for Competition and Consumer Protection (UOKiK). Oprócz umów organizowanych przez prawo poleceń jest więcej kilka typów umów regulowanych przez inne podgałęzie prawa cywilnego: prawo rzeczowe (np. umowa o zniesienie współwłasności , umowa o ustanowienie wieczystego użytkowania ) i zasada spadkowe (umowa o dziedziczenie, umowa o podział spadku ). 33. Ojcowie wieku IV odwołując się tak do dobra Bożego, występowali zdecydowanie przeciw będącej jeszcze dyskryminacji osoby w trybach i prawie państwowym w ich czasach. Oczywiście jestem po rozmowie z PZU - był zakupione ich fundusze przez Supermarket Funduszy w mBanku i przysłali mi wielki papierowy formularz do coś i odesłania.
Wówczas przez firmę Netia wymaga być przyjęta Twoja rezygnacja bez jakichkolwiek problemów. Przez masa lat prowadził serwis dla katechetów NATAN. 153, 260 - 265; św. 153, 248 - 251; św. III, 16: PL 16, 309; św. Epifaniusz, Panar. III, 2, 78: PG 42, 728 - 729; św. ”: PL 112, 1474. „Facta est Apostolorum Apostola per hoc quod ei committitur ut resurrectionem dominicam discipulis annuntiet”: św. 23. «Persona est naturae rationalis individua substantia»: M. S. Boecjusz, Liber de persona et duabus naturis, III: PL 64, 1343; por. 43. Por. SOBÓR WAT. 59. SOBÓR WAT. II, Konst. 36. SOBÓR WAT. II, Konst. 28. SOBÓR WAT. II, Konst. 56. SOBÓR WAT. II, Konst. 26. SOBÓR WAT. II, Konst. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 63; św. Kościele dziewicy i matce, zabiera się w system inny do dziewicy i mamy Maryi; a wtedy, co się znaczy w poważny sposób o dziewicy i matce Maryi, kieruje się ogólnie do dziewicy i matki Kościoła; to, co poleca się o jakiejś spośród nich, może stanowić rozumiane bez różnicy o jednej czy drugiej” (Sermo 51, 7 - 8; S. Ch. 45, 74; św. Augustyn Sermo 192, 2: PL 38 1012; Sermo 195, 2: PL 38, 1018; Sermo 25, 8: PL 46, 938; św.
Tumblr media
Leon Wielki, Sermo 25, 5: PL 54, 211; Sermo 26, 2: PL 54, 213; Beda Czcigodny, In Lc I, 2: PL 92, 330; Izaak de Stella, uczeń św. Litania do Centrum Pana Jezusa, Litania do NSPJ św. John Nelson Darby, imiennik przyjaciela rodziny i danego admirała pana Nelsona, narodził się 18 listopada 1800 roku w Londynie. Przypadkiem że istnieć użycie problemu z półki sklepu samoobsługowego i danie ceny sprzedaży. CZYTAJ WIĘCEJ: Ruch gdy w sezonie i ogromniejsze wartości. Zwierzchnikowi swoje ciało. Zarówno Maryja, jak i Kościół są matkami Chrystusa: ale żadna z nich nie sprawia go zupełnie bez drugiej. Zdziwiło was, panowie, żeście usłyszeli z moich ust słowo "Bóg", lecz zapewniam was, że pojęcie Boga i opinia którą stanowię dla niego kładę na bazach tak wytrzymałych jak prawdy z powierzchnie fizyki. «Po tym wszelcy poznają, żeście uczniami moimi, gdyby będziecie się wzajemnie miłowali» (J 13,35). Jeżeli to tego nie ma, cały obraz jest zniekształcony” (De hom. Walek zupełnie nie miał ojca, za co wszyscy dokuczali jego mamie, kobiecie nieco popędliwej.
1 note · View note
viderian · a month ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Direct pics of Yamato drawn by Oda (ch. 1012)
(via)
26 notes · View notes
teammysteryheroes · 3 months ago
Text
The Cursed Doomblade Ch 7- The story of Kyumi and Logan. Ben meet Sasuke Uchiha!
Inside the cave
Logan explained to the Konoha Ninjas and the priestess about the underground but not about Kyumi’s true form as Hironori crossed his arms, “How strange…. we didn’t find this chest for years. But why?”
“I don’t know, we will find out more information about this.” Logan sighed as Ami nodded, “You can go investigate, but how is Roxy?”
“She needs rest from the underground.” 
“I hope she will recover well.”
Logan nodded and left for the forest.
Inside the forest
Kyumi was lying on the ground, closing her eye as Marinette told Ben about her real name and demon nine tails form, also the bead necklace that disguised her as human form had shattered in pieces, Ben was shocked and whispered, “Roxy’s real name is Kyumi?! And she’s princess?!”
“Yes, when we were inside the underground and we fought against the moving statues, Logan accidentally shattered her bead necklace, Kyumi suddenly transformed into her demon form because if she doesn't wear her bead necklace longer then she will act like a demon and kill us without mercy, her demon blood will take control of her.” Tikki whispered to Ben as Izuku was thinking and he muttered, “So that our leader is actually a princess but why?”
“Like, I have no idea but good thing is Logan sealed her already.” Shaggy added as Scooby nodded, Kyumi opened her eye and groaned, “What just…. happened?”
Izuku started explaining to her about her demon form, Kyumi went pale and lowered her head, “I’m so sorry…. I can’t control myself….”
“It’s okay, we were worried about you. So…. your right eye….” Shaggy said as Kyumi brushed her hair bang that covered her right eye, still light blue sclera with blue iris and slitted pupil as Ben asked her, “You awakened your demon form, am I right?”
“Yes, let me tell you a story about how I awakened the demon form…..” Kyumi sighed and she started telling her story.
Few years ago
Kyumi was training with Logan when she was 12 years old in human form known as her demonic age’s 1012 as she wore karate clothes just like Logan, Logan and Kyumi were alone outside as Kyumi furrowed her eyebrows as she nodded, “I’m ready to fight.”
“I’m ready to fight, little princess.”
“Stop calling me that, princess sound royalty and stupid.” 
Logan laughed as Kyumi pouted cute angrily and started rushing toward him and started fighting to get stronger against her adoptive father, Logan smirked, “Not bad for demon hybrid humans but never let your eyes off of the enemy.”
“Right.” Kyumi nodded and kept fighting, Logan noticed his adoptive daughter’s eyes suddenly changed from silverish blue to blue irises with light blue scleras and slitted pupils, she transformed into humanoid white nine tails, she used her tails to trying to defeat him and Logan exclaimed, “Whoa!”  
Logan kept dodging Kyumi’s nine tails as Kyumi chuckled, suddenly her eyes just changed from blue irises with light blue scleras and slitted pupils to red irises with black slitted pupils and deep red scleras, her light blue two whiskers transformed into red two whiskers and she furrowed her eyebrows as she roared so loudly. Logan was horrified and started rushing toward her to stop her before she will destroy but got scratched in the right cheek, he grunted in pain and collapsed onto the grass, Kyumi roared like a demon and put her hands on the ground, started walking with all four and act like predator as Logan sat up, picked the crystal necklace from his glove pocket as he teleported into the air and appeared from behind her, put the necklace around her neck and locked it as Kyumi went calm and transformed back to her human form, collapsed onto the ground as Logan checked her if she’s okay and opened her eyelids and he gasped when her right eye had blue iris with light blue sclera and slitted pupil, he sighed, “I’m so sorry…. I didn’t mean to…. forgive me.”
Few minutes later
Kyumi gasped and opened her eyes, sat up as Logan smiled a little, “Kyumi…. I’m sorry…”
“For what?”
“I will explain to you about your demon form and true form.”
After explaining to Kyumi about what happened, Kyumi cringed and lowered her head in guilt but Logan hugged her, “That’s my fault to put us into training, for now you will cover your left eye with your hair and keep it a secret between us.”
“Yes, father.” Kyumi nodded and hugged him back.
Ben, Marinette, Tikki, Izuku, Shaggy and Scooby were shocked to hear Kyumi’s story as Ben blinked his eyes, “I can’t believe it…..”
“I know. I’m sorry about hiding the secret from you.” Kyumi apologized and forced herself to bow before her friends, Ben and others were surprised and Marinette said to her leader, “Y-you don’t need to apologize to us!” 
Kyumi lifted her head and stood up, her teammates stood up and hugged her as Shaggy smiled, “Unless we finally reunited.”
“Say…. What does the name Kyumi mean?” Ben asked as Izuku told him, “Kyu name means Nine, Mi name means Beauty plus Kyumi because she’s so beautiful.”
“Stop it.” Kyumi blushed as Marinette asked her, “Do demons have last names?”
“Demons do not have last names.” Kyumi answered as Ben sighed, “I need to go train with this Blaze Grim cutlass alone.”
Kyumi nodded as Ben walked to pick the cutlass and left for his train.
Ben walk to out of the forest to the clear ground, he took his shirt off and he have a deep scar on his chest as he unsheathed his cutlass, he started using the cutlass to pretend like he was sword fighting as he could hear Foxy’s voice inside his mind, ‘Don’t take your eyes off from an enemy or you will off your guard. Be on your guard so you can defeat an enemy.’
Ben kept training for a few minutes then he took a break and drank the water from the river, suddenly he cupped the water and saw the reflection, a black haired boy stood behind him as Ben turned his head toward a black haired boy. A black haired boy wore a gray zippered, high-collared, short-sleeved shirt and blue wrist warmers, blue cloth that covers him from his stomach to his knees with a purple rope belt and black shoes, staring at him as Ben stood up and leaped backward from him and furrowed his eyebrows in seriousness, “Who are you?”
The black haired boy noticed the Omnitrix then he moved his black eyes toward him as Ben scrolled the Omnitrix but he noticed the face so familiar from the picture and he said, “I asked you again, who are you?”
“Sasuke Uchiha.” The black haired boy introduced himself as Ben raised his eyebrows and remembered what Sai said about Uchiha, he flashed his emerald eyes and seemed calm as Sasuke asked him, “Who are you?”
“Ben Tennyson. …...You seem not from Hidden Leaf Village, are you?” Ben gripped the cutlass and he’s on his guard as Sasuke gave him a little smile, “Not bad for a swordsman.”
“Ben!” The female voice called Ben’s name as Ben turned his head toward his girlfriend Marinette, who was staring at Sasuke as she asked him, “Who are you?”
“None of your business.” Sasuke said coldly as Ben noticed Sasuke activated the Sharingan as he warned his girlfriend, “Marinette, don’t look at-”
Marinette widened her eyes in horror and closed her eyes as she collapsed onto the ground, Ben furrowed his eyebrows, turned his eyes into emerald irises with black scleras, black slitted pupils and showed his animalistic teeth, “What you just do to her?!”
“Just put her into sleep.” Sasuke replied calmly as Ben gripped Blaze Grim cutlass and ready to fight against Sasuke, Sasuke unsheathed his sword as they started sword fighting until he batted the Blaze Grim cutlass away from Ben’s hand as Ben grunted and jumped away from him.
“How interesting, but you can’t defeat me with Omnitrix.” Ben grinned as Sasuke muttered, “Omnitrix?”
Ben scrolled and slammed onto the Omnitrix, transformed into XLR8 and rushed so quickly as Sasuke started analyzing to find the weakness from XLR8, then he smiled a little as XLR8 rushed toward him but got stunned when Sasuke moved his arm and hit XLR8 in the face. XLR8 fell onto the ground and the green light flashed, transformed back to Ben as Sasuke walked toward him, Ben was about to get up but pinned onto the ground by the Sharingan user and gripped the Omnitrix user’s wrists above him with his left hand as gripped Ben’s cheeks tightly with his right hand, Sasuke smirked darkly, “Hmph I admires your strange chakra and swordsmanship but you can’t defeat me, Ben Tennyson.”
Ben glared at him with his normal eyes as he was huffing when he fought against Sasuke Uchiha but defeated by him, Sasuke sighed and got up as he rested his hand on his sword and he walked away, Ben sat up and asked him, “What are you going after?”
Sasuke halted and turned his head toward the Omnitrix user as he was staring at him, and didn't answer his question but he told him, “If you tell them about me I will make sure to perish your friends painlessly and quickly, this girl too.”
Ben furrowed his eyebrows in tension as Sasuke left already, Ben got up and picked the Blaze Grim cutlass as he sheathed it, walked and picked Marinette in his arms and left to his friends.
1 note · View note