Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#citation
myelicia · a year ago
Text
Tumblr media
Je voudrais que tu sois là que tu frappes à la porte et tu me dirais c’est moi (…)
Boris Vian
7K notes · View notes
ezycie · a year ago
Text
Wiesz czym jest miłość?
Kiedy po przebudzeniu i przed snem myślisz o tej osobie,
Kiedy mała łza spływająca po policzku ukochanej osoby rozrywa ci serce na milion kawałków,
Kiedy pragniesz jej uwagi, dotyku,
Kiedy chcesz by była szczęśliwa, by sie uśmiechała, żeby każdy dzień był dla niej najlepszy,
Tak, to jest właśnie milość,
I choćby cię raniła nie wiadomo jak 
Ty i tak będziesz ją kochał
@ezycie
3K notes · View notes
luckylluminati · a year ago
Text
“Don’t trust people whose feelings change with time. Trust people whose feelings remain the same, even when the time changes.”
— Bob Marley
1K notes · View notes
exyurocklover · a year ago
Quote
Smejemo se kao ludi gledajući jedno drugo. Ako to nije ljubav, onda zaista ne znam šta je.
Momo Kapor ,,Foliranti’’
1K notes · View notes