Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
Fun Fact
The name Tumblr is derived from "Tumblelogs", which were hand coded multimedia blogs.
Trending Blogs
#city aesthetic

Somewhere between an uncomfortable change in my life and Going back to where I was raised to apply the new change for my life 🌻

0 notes
Text
image
image

Olan biten o kadar şeye rağmen içinde iyiliğe dair bir ışık taşımak, merhametli olmak, yine sevebilmek çok zor

2 notes
Text
image
image

İnsanlar iğrenç yaratıklar ve zerre kadar iyiliği hak etmiyorlar.

2 notes
image
image
image
image
image
image
image
image
image

city aesthetics 😚

26 notes
Text
image
image

Yeni tanıştığım insanlardan bile boşuna nefret etmiyorum, nasıl olsa eninde sonunda maskeler düşüyor, hayal kırıklığından yeğdir sevgisiz olmak

4 notes
Text
image
image

Özlüyorum, kızıyorum, nefret ediyorum, seviyorum hepsini bir arada yaşayıp boğuluyorum. Bana işkence eden yalnızca benim


3 notes
Text
image
image

İnsanlar, şartlar, zaman, hatta ben bile o kadar hızlı değişiyor ki yetişeyim derken, yeni düzene alışayım derken kendimi çoktan düşmüş buluyorum


4 notes
Text
image
image

Yok mu yaşamanın güzel bir yolu ya da ölmenin acısız, günahsız bir hali

12 notes
Text
image
image

Her şeye öfkeli ve dargınım, her şeyden bir darbe almışım sanki.

5 notes
image
image
image

Under the lights tonight, you turned around

And you stole my heart, with just one look

When I saw your face, I fell in love

-1D

5 notes