Tumgir
#coffetime
hernestedlife · 2 days ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Random snippets from last month.
114 notes · View notes
dorumoru · 2 days ago
Text
Tumblr media
89 notes · View notes
coffeefirstpleaze · 2 days ago
Text
Tumblr media
Espresso Please☕️
24 notes · View notes
ancientsstudies · 8 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
I Have No Better Plan.
18K notes · View notes
klassicstudent · 9 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
coffee colors
7K notes · View notes
un-----made · 4 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Reading “On the Road” by Jack Kerouac - september 2021
2K notes · View notes
zzyccino · 7 days ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
☕️☕️☕️☕️☕️☕️
467 notes · View notes
bahargibii · 2 months ago
Text
Tumblr media
"insanın insanlardan kaçışıdır, hayvan sevgisi."
Aziz Nesin
551 notes · View notes
sarahaesthetic · 8 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
“I notice that Autumn is more the season of the soul than of nature.“
~Friedrich Nietzsche
source: https://sweetgrass-soul.tumblr.com/post/661451643293925376/dark-paths
2K notes · View notes
cherryredtoes · a month ago
Text
Tumblr media
Coffee ☕️☕️
556 notes · View notes
gamzeblogs · a month ago
Text
Tumblr media
Sana kızgın değilim
Kırgın da
Bitmesi gerekiyormuş ve bitti , hepsi bu
Üzülmedim değil hala canım nasıl yanıyor bilemezsin
Biliyorum ki böylesine derin bir acının nedeni
tarifsiz bir mutluluğun bitmesiydi
Herşeye rağmen hayatıma uğradığın için teşekkür ederim .....
451 notes · View notes
dorumoru · 2 days ago
Text
Tumblr media
77 notes · View notes
aprilrainstorm · 11 months ago
Photo
Tumblr media
3K notes · View notes
ancientsstudies · a month ago
Text
Tumblr media Tumblr media
I'd much rather hang out in a cafe. (x)
2K notes · View notes
roryxalbarn · 4 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
661 notes · View notes
unistrugglin · 7 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Tomorrow I start my philosophy classes and I’m so excited!!
2K notes · View notes
ayestheticcs · 7 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
are we out of the woods yet ?
1K notes · View notes
naiiifa · 3 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
551 notes · View notes
abbuzad4 · 3 months ago
Text
Tumblr media
404 notes · View notes
sarahaesthetic · 7 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Autumn carries more gold in its pocket than all the other seasons. -Jim Bishop
1K notes · View notes