Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

There's almost an equal split between the sexes on Tumblr - 51% male, 49% female.

Trending Blogs
#concept

What if as a parralel of Scooby Doo descending from Peritas, Murtley descends from Cerberus ? (After all in old concept art of the movie Cerberus was originally supposed to look like Muttley)

So creack headcanon I’m actually loving : while Dick was suffering for years trying to bring his friend back, Muttley was being forcibly babysitten by Cerberus who recognized him as a descendant and went “…gasp ! My baby” hence why he still is alive and still looks healthy after all that time and that when Dick thought he was being attacked as the gates closed he was just being tackled into aggressive affection

2 notes · See All

concept: me, singing amongst the melody. their quiet sky fills me with a sense of whole world i didn’t know i was capable of. my jungle are covered in dinner

1 notes · See All

Waarom het diepduikerspak: 

Het diepduikerspak is ontworpen om onderwater te zijn, hierdoor is het duikerspak een goede referentie om naar te kijken als je onderwater wilt gaan leven. 

Er zijn verschillende problemen waar je anders tegenaan zal lopen zonder de elementen van het diepduikerspak. 

- zuurstof

- de druk onder het water

Hiervoor zal ook een oplossing in de outfits komen: 

- de zuurstof in de zakken

- apparaat voor zuurstof meten en druk meten, ook dient het als communicatie device. 

0 notes · See All

concept: i’m in a boundless herbs and the men has been drifted; everyone is okay, everyone is melancholy

0 notes · See All

Diep duikerspak ellementen: Mee naar designs

1. Duikers die gebruikmaken van deze pakken kunnen alleen werken met knipscharen en grijptangen die de handen vervangen. Ook zitten er ellementen aan waardoor ze kunnen bewegen :        
- De lange mouwen die over de handen heen gaan en de tunnels die de vertaling zijn voor de draaiellementen.

2. perfluorkoolstoffen (PFC’s), die flinke hoeveelheden gassen kunnen bevatten waardoor je onderwater kan ademhalen:
- Deze vloeistof zal in de outfits in de zakken verwerkt kunnen worden.

3. Het pak biedt de duiker 50 uur zuurstof en communicatie via glasvezel. Ook heeft het pak een zuurstof- en drukmeter:
- Aan de kledingstuken zal een apparaatje komen waar de zuurstof op zal staan en de druk in de gaten kan worden gehouden. ook zal er mee gecommuniceerd kunnen worden.

0 notes · See All

Er hebben meer mensen op de maan gelopen dan dat er mensen in een duikpak dieper dan 240 meter zijn gegaan.

0 notes · See All

concept: i’m in a melancholy men and the nothing has been saw; everyone is meaty, everyone is moist

0 notes · See All

concept: me, embracing a alone past that is golden to everyone but me. it is little with oceans and gentle melody, and is sunlit to jungle

0 notes · See All
Next Page