Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

Tumblr receives over 17 Billion pages views a month.

Trending Blogs
#cook
ckkfoodVideo

CÁCH LÀM MÌ SPAGHETTI BÒ BẰM SỐT PHÔ MAI TUYỆT NGON DỄ THÀNH CÔNG | MÌ Ý - CKK
► Xem công thức & cách làm: https://youtu.be/aVOkr__3HEI
Chia sẻ công thức và cách làm mì spagetti bò băm sốt phô mai ngon tuyệt, dễ làm tại nhà. Mì spagettti (mì ý) bò bằm phô mai ăn rất ngon, sợi mì dai, tơi rời kết hợp với sốt cà chua, bò bằm phô mai vừa chua ngọt vừa béo cực hấp dẫn.❤
#CKK chúc các bạn làm thành công #MìÝ #MìSpagettiBòBằmPhôMai dễ dàng nhanh chóng! ⛄

0 notes · See All
ckkfoodVideo

2 BÍ QUYẾT LÀM BÁNH BÔNG LAN PHÔ MAI BẰNG NỒI CƠM ĐIỆN MỀM XỐP THƠM BÉO CỰC NGON - CKK
► Xem công thức & cách làm: https://youtu.be/d9QyZgxRMJI
Chia sẻ công thức và cách làm bánh bông lan phô mai bằng nồi cơm điện ngon, ai làm cũng dễ thành công. Bánh bông lan phô mai mềm xốp, vị thơm béo cực hấp dẫn. ❤
#CKK chúc các bạn làm thành công #BánhBôngLanPhôMai #NồiCơmĐiệnLàmBánh dễ dàng nhanh chóng! ⛄

0 notes · See All
Next Page