Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

Tumblr paired up with Humans of New York to raise money for Hurricane Sandy relief.

Trending Blogs
#couple

Trecuse mult timp….

Trecuse mult timp de când privirea lor nu s-a întrepătruns. Au trecut, poate, luni, ani… Mulți ani de când ultima lor atingere s-a pierdut și a devenit un loc rece. Ei au devenit reci unul pentru celălalt pentru că ai iubit prea mult, dar au uitat prea repede.

Au iubit, s-au iubit, iar acum iubesc persoane diferite, în locuri diferite, dar ei s-ai pierdut.


image

Originally posted by ssadreamer

0 notes · See All
0 notes · See All


“stay by my side midoriya!” ❄️🔥

I always wanted to draw tododeku, I really love them so much!! Todoroki is gentle soul and he appreciate and love izuku so much. izuku is his reason for accepting himself!

bellmellart
19 notes · See All
Next Page