Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

If you dial 1-866-584-6757, you can leave an audio post for your followers.

Trending Blogs
#cultural heritage

Liebig Extract of Meat Company has been founded by Justus Freiherr von Liebig in 1865. During the active years of company, they have published nearly 11,000 different cards of varied topics, which are also known as ‘Liebig Soup Cards’ and are popular with collectors. Istanbul, Ottoman Empire and Turkey has been appeared on those cards for many times. Here in this video we would like to share with you an information about Liebig Cards, and show some examples from our collection with Istanbul, Ottoman Empire and Turkey content. For more Liebig Soup Cards Collection please check the link below:

  https://www.2mi3museum.com/liebigcards


Liebig Et Ekstresi Şirketi, Justus Freiherr von Liebig tarafından 1865 yılında kurulmuştur. Şirket aktif yıllarında,  farklı konularda yaklaşık 11.000 adet koleksiyon kartı basmıştır. Liebig Çorba Kartları olarak da bilinen bu kartlar, koleksiyonerler arasında oldukça popülerdir. İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye bu kartlarda çok kez ortaya çıkmıştır. Bu videoda sizlerle Liebig Kartları hakkında bilgi paylaşmak ve koleksiyonumuzdan İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye içerikli örnekleri sunmak isteriz. Liebig Çorba Kartları koleksiyonumuz için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.

  https://tr.2mi3museum.com/liebigcards

0 notes · See All

Bu resme bakınca Yedikule bostanları aklıma geliyor. Toprağın olduğu yer ne kadar hayat dolu, Bamiyan Vadisi. Afganistan’da yer alan bu vadi okuduğum romanda anlatıldığına göre 9. yüzyılda müslüman arapların eline geçene kadar canlı, refahı bol bir budizm merkeziymiş. Tıpkı Kapadokya ve Anadolu’nun her yerinde ilk hıristiyanların yaptığı gibi budist keşişlerde kayalardan kendilerine hem barınmak hem oraya gelen hacıların sığınması için mağaralar ve kovuklar yapmışlar. Çatalhöyük’te ve dünyanın belki birçok yerinde insanların yaptığı gibi bu kovukların duvarlarına keşişler freskler yapmışlar. Öyle güzellermiş ki. 

amaboylesanki
3 notes · See All

as an older sibling, seeing the vode in so much pain makes me terrified (mm trauma responses) 

it scares me how young they all are, and even though its a fictional universe, for their situations and having to grow up too fast 

watching the last ep made me cry real tears for all the little siblings that i know i never could have cared for 

0 notes · See All

Others: “What country are you from? You don’t look German:” 

Me: “I’m portuguese.”

Others: “Aren’t portuguese people dark?”

EVERY SINGLE TIME - No, people we aren’t all dark. In fact in the north of Portugal we are pretty damn white and even blonde.

Please, don’t ask Iberians - or Mediterraneans for that matter - why they aren’t dark. We aren’t all dark, even if we can trace our Iberian and Mediterranean heritage generations back. I know that many really don’t know it, but please - can we get rid of false stereotypes? Thank you.

9 notes · See All
1 notes · See All
Next Page