Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#cute women
mirnablogs · 19 hours ago
Text
Tumblr media
İnsanı delirten bi durum değil mi ¿
Cevapsız kalmak , beyninde soruların susmaması
Sorular ağrıtıyor başını , ben değil
Ben var ya
Ben senin şu bir saatte yaşadığını aylarca yaşadım
O yüzden geber , sorularında boğul
Benim sana verecek bi cevabım yok
Sorum da yok .....
67 notes · View notes
nolan-chan · 11 months ago
Photo
Tumblr media
Hottie
715 notes · View notes
ataraxystar · 3 months ago
Photo
Tumblr media
Suzy!! Suzy is a character written by my dear author friend @virgofictionist on twitter! 
54 notes · View notes