Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#doğaltedavi
ktpyldzm · a year ago
Text
Bir Kızılderili öğretisi
1- Atın içtiği yerden su iç
2- Kedinin yattığı yerde uyu
3- Kurdun değdiği elmayı ye
4- Sivrisineğin konduğu mantarı topla
5- Köstebeğin kazdığı yere ağaç dik
6- Yılanın ısındığı yere ev yap
7- Horozla beraber uyu ve uyan
8- Konuşmak yerine daha çok sessiz kal.
🥀🌾🍂
6 notes · View notes