Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#eylulkalpliadam
eylulkalpliadam · 2 days ago
Text
Sabahın ilk saatlerinde, güneşin ilk ışıkları ile uyanmanın tadı bambaşka.
57 notes · View notes
Text
Tumblr media
Eylül'e🍷
31 notes · View notes
saturndeki1 · 2 months ago
Text
Korkunu ancak ona dönüşerek yenersin Eylül. Bunu sakın unutma
Merih~kar küresi
10 notes · View notes
eylulkalpliadam · 10 hours ago
Text
"Derdi olan insan okur , derdi olmayan da okuyarak dert sahibi olur. Asıl mesele derdimizin olmasıdır."
27 notes · View notes
eylulkalpliadam · 2 days ago
Text
"Beklemek tüm anlamın kendisiydi..."
25 notes · View notes
eylulkalpliadam · a day ago
Text
Ulaşana kadar esiri, ulaşınca ise değersiz.
İnsanoğlu bu...
31 notes · View notes