Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

The company's tagline is "Follow the World's Creators".

Trending Blogs
#february

Mor tabelayı alırsan, bekarlığın sona erer ve çocuklarının anası olursun. Siyah tabelayı alırsan Harikalar Diyarı’nda kalırsın. Ben de sana mescide giden yolu gösteririm. Unutma… Sana vadettiğim tek şey gerçek, fazlası değil…”


BEKARLIGA VEDA PARTIST RUSte eze 10COUEEN TA HATIM CENİYETİMIZE HOSGELDINZ Republic of
guldumnet
0 notes 路 See All
Next Page