Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

There's almost an equal split between the sexes on Tumblr - 51% male, 49% female.

Trending Blogs
#flowchart

Ingekleurde flowchart. Ik heb dit gedaan zodat ik alvast even kan kijken hoe de kleuren staan die ik in mijn hoofd heb. Voor de rest zijn alle opties hetzelfde als in de vorige post, de flowchart nog niet ingekleurd. Ik wil niet met teveel kleuren werken om het natuurlijk te houden, maar ik heb hier wel een rood accent in voor de paddenstoelen.
De bedoeling van de interactie moet vooral duidelijk en overzichtelijk zijn.

tessaghp
0 notes · See All

Begin van de flowchart van de schermen. Het grote scherm loopt over op het mobiele scherm omdat de route in de app te downloaden is. 
Ik heb alleen het foto scherm hier niet weergegeven, maar deze zal wel aanwezig zijn in de digitale flowchart.
Als je kijkt naar mijn andere schetsen van de schermen zie je dat ik de vormgeving simpeler heb gedaan en wat opties heb weggehaald, dit om het overzichtelijk te houden. 

tessaghp
0 notes · See All
Next Page