Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
Fun Fact
The majority of Tumblr users, 36%, are aged 18-34, a coveted market for most companies.
#forest animals
buglem-k · 10 hours ago
Text
Hayat
Beyhude çırpınıyor harfler adında,
eder mi milyon tanesi tek bir kirpiğin?
Sen şarkılar söyle
“Binlerce yılın bakış açısından görebiliyorum seni, binlerce yıl geçmişten ve binlerce yıl gelecekten bakıyorum ”
Sen
Gülümse..🍀
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
@buglem-k
139 notes · View notes
chaoticwitchyelf · 21 hours ago
Text
Tumblr media
HEY I'VE BEEN PAINTING AGAIN :))))
This time I offer you Froggies
I love this one too❣️❣️
And I'll also include my redbubble site for u to check out because I've updated it with this design
67 notes · View notes
buglem-k · a day ago
Text
Bakışlarımda bir ülke kurmuşum, nüfusu hızla çoğalan
Tenime özgürlük bayrağını dikmişim, kokusu mevsim değiştiren
Ellerime esaret kalkanı yapmışım, dokunuşu güven yağdıran
Kalbime sevgi tohumları ekmişim, dokusu huzur veren
Dudaklarım da şiir biriktirmişim, okunuşu dilsiz bırakan
Ben ki; kolay ulaşılan şeylerin kıymeti bilinsin diye, kendime bile uzak durmuşum
Hadi yaklaş/ma..🍀
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
@buglem-k
163 notes · View notes
pursuitofwisdom · a day ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Early spring in the forest. Comienzos de primavera en el bosque.
4 notes · View notes