Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

Tumblr receives over 17 Billion pages views a month.

Trending Blogs
#good times

So anyway our water heater crapped out so now we don’t have heat so I’m having to clean and move furniture so the maintenance folks can come and replace it.

4 notes · See All

A few lol…

image
image
image
image
image
image
image
image
image

Also Lauren Cohan but no photo! And Chandler Riggs but I absolutely hate the way I look in the photo op 😂

Oh and Greg Nicotero who does all the special effects makeup!

25 notes · See All

Omg I thought that I had never gotten major hate for “”blackwashing”” characters before but I forgot that a few years ago I drew Aoyama from bnha black and my art god reposted to a bad tumblr posts twitter page and I got several messages on discord asking if I was ok bc apparently ppl were being really vile but I had no idea about it bc I didn’t have a Twitter shgdggsh

2 notes · See All

screenshot of texts I sent from a hostel in NOLA in 2019.

[image of sent iphone messages

Well I met a super cute Israeli guy today but I think he already ghosted me 🤙

ABORT ABORT he just texted me back

You’d like this guy dude. He’s driving across the US from Fl to CA

But instead I’m hanging out with a sweet South Korean girl in the attic, lol

Nvm she left

My life is a rollercoaster of illusory acceptance followed by abandonment]

She actually came back with a can of pear soda and gave it to me as a goodbye gift, which was very nice of her even though it destroyed me emotionally.

mbrainspaz
7 notes · See All

Dzisiaj znalazłam stare układy taneczne z gimnazjum i gdy usłyszałam piosenkę zdałam sobie sprawę jak cholernie tęsknię za tymi czasami, chociaż nie było łatwo, to te lekcje powodowały uśmiech na mojej twarzy. Chociaż po przez muzykę i taniec mogę wrócić do chwil, gdy było lepiej. Gdy otaczała mnie garstka ludzi, niektórzy odeszli, a niektórzy zostali, wtedy jeszcze nie znałam pojęcia straty, nie znałam aż tak dobrze bólu porzucenia. Przyjaźniłam się z nauczycielami, może i byłam łobuzem, ale potrafiłam przyznać się do błędu. Śmiałam się godzinami i kochałam chodzić do szkoły. Chciałabym się cofnąć się w czasie by przeżyć jeszcze raz te trzy lata i pozmieniać kilka rzeczy bym mogła być tak samo szczęśliwa w szkole średniej.

~Hotoke 02.12.2020

7 notes · See All
Next Page