Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#il·lustració
useless-catalanfacts · 9 days ago
Photo
Tumblr media
Illustration in the temporary exhibition titled “Desire Flows Like the Sea: an LGBTIQ look at maritime heritage” made by the Maritime Museum (Barcelona, Catalonia).
Il·lustració de l’exposició temporal “El desig és tan fluïd com la mar: una mirada LGTBIQ al patrimoni marítim” del Museu Marítim (Barcelona, Catalunya). Prorrogat fins al 9 de gener de 2022.
Source: mmb.cat.
75 notes · View notes
laiarieracreativitat · a year ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
PRÀCTICA 2. Il·lustració amb aplicació publicitària inspirada en Chrissie Abbott
14 notes · View notes
eponor · a year ago
Photo
Tumblr media
La vall d'AK i d'altres regions... Volum II: El Nor-Nord
1 note · View note
silviaferrer · 4 years ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
La segona edició dels Contes d’insomni ja ha arribat
estes són fotos d’alguns llibres de la primera edició en les seues noves cases
1 note · View note
colectivovermut · 4 years ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Pasión por el álbum ilustrado en esta edición de Món Llibre📚 en el MACBA de Barcelona.
1 note · View note
useless-catalanfacts · 3 months ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
The Valencian Country illustrated by Vir Palmera (palmera.vir on Instagram).
DON’T DELETE CREDITS
135 notes · View notes
ainhoaadcm · 7 months ago
Photo
Tumblr media
Two for one illustration//Il·lustració dos per un 
Saint George's Day and Ferdinand and Hubert's joint birthday party, roses are a must! 
Sant Jordi i festa d'aniversari conjunt d'en Ferdinand i Hubert, que no falti les roses!
37 notes · View notes
pensarenmusaranyes · a year ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
No sé si les frases i les autores estan ben lligades, però si no és veritat, està ben trobat...
1 note · View note
silviaferrer · 4 years ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Els Contes d’insomni són històries independents que vaig escriure i il·lustrar sobre les causes per les quals no poder dormir. Com que és una peça, a més d’íntima, autoeditada, he fet una primera tirada de 10 còpies a tapa dura que han quedat de lo més besables.
Si en voleu, podeu contactar-me a través de silvia.frrer@gmail.com, estaré molt contenta de fer-vos-el arribar i que se'l goseu tant com jo fent-lo.
1 note · View note
laiarabert · a year ago
Photo
Tumblr media
Pràctica observació d’una taronja. 
Sé que no és una taronja com a tal, però si aquesta fos una persona, me la imagino així... arran de l’observació d’una taronja he extret diferents atributs que els he pogut aplicar a la il·lustració. 
i tu, com te la imagines?
Espero que la gaudiu :)
38 notes · View notes
aleixrb · a year ago
Photo
Tumblr media
PRÀCTICA TARONJA
Per realitzar aquesta pràctica, s’ha entès la taronja com a font de vitamina C i com a alternativa natural per curar un refredat.
Com es pot veure a la il·lustració, se substitueix les pastilles convencionals per rodanxes de taronja que cauen sobre una meitat d’una taronja que conté el seu suc exprimit.
Per mi, aquesta fruita és essencial i molt útil per curar o evitar els refredats durant tot l’any.
33 notes · View notes
assignmentsjordina · a year ago
Photo
Tumblr media
A partir de l’observació d’una taronja he fet la següent il·lustració i reflexió.
29 notes · View notes
practiques213 · a year ago
Photo
Tumblr media
Pràctica 6: Observació d’una taronja - Colors
A simple vista, podem pensar que el color de la taronja és, el taronja. Però després d’observar una taronja detinguda i detalladament, vaig veure la quantitat de colors i tonalitats que aquesta té, és per això que vaig decidir fer una il·lustració. Només per a fer el centre de la taronja vaig utilitzar 16 tonalitats diferents de blanc i algunes tonalitats de gris i marró, i per a la resta de la taronja, més de 25 tonalitats diferents de taronja.
25 notes · View notes
pacs-lauraato · a year ago
Text
Tumblr media
Pràctica 6 - Observació - Il·lustració realitzada a partir de l'observació d'una taronja.
M’he inspirat en la “media naranja” de les persones, i he volgut donar-li una visió diferent de l’expressió habitual, perquè considero que no necessitem a ningú que ens completi, ja estem complets, només necessitem a algú que ens complementi com a persones.
24 notes · View notes