Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#islam
suhyla · 21 minutes ago
Text
Tumblr media
“A man set out to visit a brother (in faith) in another town and Allah sent an angel on his way. When the man met the angel, the latter asked him, ‘Where do you intend to go?’ He said, ‘I intend to visit my brother in this town.’ The angel said, ‘Have you done any favor to him?’ He said, ‘No, I have no desire except to visit him because I love him for the sake of Allah, the Exalted, and Glorious.’ Thereupon the angel said, ‘I am a messenger to you from Allah (to inform you) that Allah loves you as you love him (for His sake).”
[Reported by Muslim]
Click on the image for better quality 🌸
8 notes · View notes
deenbot · 39 minutes ago
Photo
Tumblr media
5 notes · View notes
dardawirdhaa · 48 minutes ago
Text
Tentang doa-doaku yang belum terijabah, aku percaya, itu bukan karena Allah tidak mendengar. Melainkan karena Dia menyiapkan di waktu yang terbaik.
.. entah terganti, atau menanti sebagai sebuah hadiah di hari abadi.
17 notes · View notes
suhyla · 48 minutes ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
ramadan reflections series
surah al anbiya 74-75 🌹
[click the images for better quality on mobile]
10 notes · View notes
niasafira · 50 minutes ago
Text
SAAT DI UJI (lagi)
Padahal bertahun2 lamanya Tuhan hanya memberikan nikmatNya. Namun sekalinya ujian datang, nikmat2 yg diberiNya seakan hilang begitu saja. Padahal durasi kenikmatan yg diberikan tuhan selalu jauh lebih lama daripada ujiannya. Ujian paling2 menyapa dua-tiga kali dibeberapa tikungan perjalanan. Bukan di sepanjang jalan. Namun tetap saja, sekalinya ujian datang kita tetap saja merengek lagi, menyoal lagi, mengeluh lagi, bahkan mengutuk "Why me?", "Apa lagi ini?", "Kenapa saya lagi?"
Kita seperti tak paham bahwa memang seperti itulah kehidupan. Bahwa semua sudah diukur sesuai kemampuan, bahwa kita ini memang peserta ujian, bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, bahwa yang bersabar akan mendapat ganjaran, bahwa yang diuji adalah yang disayang. Semua teori2 itu sejatinya kita sudah paham. Bahkan dengan mudah menghibur teman dengan ucapan2 semisal.
Tapi, saat tiba giliran kita yang diuji. Lagi2 kita gagap bersabar, kita terbata membaca takdir tuhan, kita terlalu sibuk bersedih, gusar menyoal apa mau tuhan. Seolah teori2 itu hanya sekedar bualan. Dasar. (Aku)
0 notes
lost-just-like-you · 51 minutes ago
Text
Tumblr media
به روز مرگ چو تابوت من روان باشد
گمان مبر که مرا درد این جهان باشد
When my bier moveth on the day of death
Think not my heart is in this world.
برای من مگری و مگو دریغ دریغ
به دوغ دیو درافتی دریغ آن باشد
Do not weep for me and cry “woe, woe!”
Thou wilt fall in the devil’s snare: that is woe
جنازه‌ام چو ببینی مگو فراق فراق
مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد
When thou seest my hearse, cry not, “gone, gone!”
Union and meeting are mine in that hour
مرا به گور سپاری مگو وداع وداع
که گور پرده جمعیت جنان باشد
If thou commit me to the grave, say not “Farewell, farewell”
For the grave is a curtain hiding the communion of paradise
فروشدن چو بدیدی برآمدن بنگر
غروب شمس و قمر را چرا زبان باشد
After beholding descent, consider resurrection
Why should setting be injurious to the sun and moon?
تو را غروب نماید ولی شروق بود
لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد
To thee it seems a setting, but ’tis a rising’
Tho’ the vault seems a prison, ’tis the release of a soul
کدام دانه فرورفت در زمین که نرست
چرا به دانه انسانت این گمان باشد
What seed went down into the earth but it grew?
Why this doubt of thine as regards the seed of man?
کدام دلو فرورفت و پر برون نامد
ز چاه یوسف جان را چرا فغان باشد
What bucket was lowered but it came out brimful?
Why should the Joseph of the Spirit complain of the well?
دهان چو بستی از این سوی آن طرف بگشا
که های هوی تو در جو لامکان باشد
Shut thy mouth on this side, and open it beyond
For in placeless air will by thy triumphal song.
Jalaluddin Rumi Balkhi - Divani Shamsi Tabriz
0 notes
underneathourstarss · an hour ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
لأنه تمسك بخيوط سجادة صلاتك
Hold on to the threads of your prayer matt.
سيكون دائمًا هناك في انتظارك
For it will always be there, waiting for you.
19 notes · View notes
izmirliahmetkaya · an hour ago
Text
Tumblr media

“Gerici fanatiklik tek bir dindir küçüğüm. Semavi bir din olmadığını da söylemeliyim. Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman fanatiklerin Tanrıdan çok daha “önemli” işleri vardır. Bu psikolojiyi anlamak için nura enerjisinin yapısını bilmen gerekir. Kimi insanların nurası olumlu enerjiyle yüklüdür. Kimisi ise olumsuz. Olumlu ve olumsuz enerjinin devinimleri birbirinden çok farklıdır. İyimser enerjiyle dolu bir insan, kendi kendine mutludur. Çünkü olumlu enerji, içe dönüktür. Böylesi bir nura iç barışına kavuşmuş olduğu için, dışarıdan gelecek hiçbir şeye muhtaç değildir. Olumsuz enerji ise tam tersine dışa dönüktür. Kişi, kendi iç dünyasında acılar içinde kıvranır. Fiziki ateşten daha da yüksek bir sıcaklık, onun ruhuna yapışmış durumdadır. Olumsuz enerji, bu yüzden dışa açılmak ister. Kişiye, acısını başkalarıyla paylaştığında azalacağına dair bir söz verir. Karamsarın dünyasındaki tek umut ışığı, bir gün herkesin karamsar olması ihtimalidir. Onunki, bu ihtimalin ardına düşmüş bir hayattır...” DONA - Levh-i Mahfuz
0 notes
kendiucurumunda · an hour ago
Text
Hadis-i Şerif;
“Her kim ruhsatsız ve hastalıksız olarak Ramazanda bir günün orucunu tutmazsa, bütün bir ömür oruç tutsa da onu ödemiş olmaz.”
(Tırmizi, Savm, 27; Ebu Davud, Savm, 38; İbni Mace, Sıyam, 14)
10 notes · View notes
kendiucurumunda · an hour ago
Text
Oruçlu için sahura kalkmak müstehabdır.
Hadis-i şerifte: “Sahura kalkıp yemek yiyiniz,çünkü sahurda bereket vardır.”(Buhari,savm 20) buyrulmuştur.
Bereket,onunla güç,kuvvet ve fazla sevap elde etmektir. Ancak oruçtan kasdedilen manayı bozmamak için oburlar gibi çok yenmez. Sahur yapmaktan çekinmeyip,bir yudum su içmekle de olsa bereketi elde eder. Peygamberimiz(sav) şöyle buyurmuşlardır: “Sahur yemek berekettir,onu terk etmeyiniz.Sizden biriniz bir yudum su içmekle de olsa sahuru terk etmesin.” (Ahmed b. Hanbel,Müsned, 44)
Aynı zamanda sahur yemeği,duanın kabul edileceği seher vaktinde olur. İnsan o vakit kalkıp sahur yaparsa,olur ki, birtakım duada da bulunarak duasına icabet olunur. Sahura kalkmakta zikir ve istiğfarda bulunmakta faydaları da olur.
——-
Nimet-i İslam,oruç bahsi
5 notes · View notes
kendiucurumunda · an hour ago
Text
Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Çünkü bunda kulun bir tesiri yoktur. Oruçta da böyledir. Unutarak yemek yense, su içilse, hatırlanmadıkça oruca bir zarar vermez. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.”(1)buyurmuştur.
Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur.(2)
----------
(1)(Buhârî, Savm, 26) (2) Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).
6 notes · View notes
quranindex · an hour ago
Photo
Tumblr media
Discover Quran Verses about #Biology @ https://quranindex.info/search/biology [11:7] #Quran #Islam
0 notes
wisdomrays · an hour ago
Text
TAFAKKUR: Part 322
THE BENEFICIAL EFFECTS OF LIGHTNING: Part 3
EFFECTS ON OUR HEALTH
Besides cleaning the air, negative ions aid in mood elevation and increased oxygen intake, both of which make us feel more alert and energetic. Negative ions can provide major benefits for suffers of asthma, chronic fatigue syndrome, nervous energy, hay fever, allergies, sleep disorders and snoring, depression, emphysema, sinus, migraines, colds and flu, nausea, chemical sensitivity, fibromyalgia, cigarette smoke and other odors, and computers and office pollution.
SCIENTIFIC STUDIES
Research shows that negative ions can reduce histamine, which triggers hay fever; affect levels of serotonin, a neurotransmitter or a neurohormone associated with anxiety, stress, and migraines; help suffers of bronchitis, asthma, catarrh, the common cold, insomnia, migraines, emphysema, eczema, headaches, tiredness, and general feelings of malaise; speed the healing time of burns and surgical incisions with less cross-infection and reduced pain (including post-operative pain); enhance the body's absorption and utilization of oxygen, thus assisting concentration and alertness; reduce the effects of passive smoking and allergies to pollen, dust, and pets; remove and destroy air-borne bacteria and viruses; and lower serotonin levels, which leads to greater calmness and strengthens defenses against infection, as proven with the flu.
Negative ions also increase hemoglobin/oxygen affinity so that the partial oxygen pressure in the blood rises while the partial dioxide pressure decreases. This results in a lowered respiratory rate and enhances the metabolism of water-soluble vitamins. In addition, negative ions increase one's pH level, which makes bodily fluids more alkaline.
The effect of negative ion depletion varies from person to person. Negative ions in the bloodstream accelerate the delivery of oxygen to our cells and tissues, whereas positive ions slow this down and produce symptoms markedly like those in anoxia (oxygen starvation). Negative ions may stimulate the reticulo-endothelial system, a group of defense cells that marshal our resistance to disease. Treatment with negative ions has produced dramatic improvement in healing severe burns and reducing pain. Children, in particular, seem to respond quickly, for tests have shown that children breathing negatively ionized air were superior in incidental memory and had many difficulties in dichotic listening offset.
Offices and organizations having negative air ionization equipment have found that their employees are less likely to get colds or be absent, and generally are more cheerful and alert. Negative air ionizers are used in the closed and artificial atmospheres of submarines and spacecraft.
CONCLUSIONS
The Qur'an's verses inspire people to make new scientific discoveries, as seen in 13:12, quoted above. Nature contains many sources of the negative ions that are so beneficial to people.
Reading and acquiring a deeper understanding of the Qur'an lead to many life-enhancing discoveries. Given the right conditions, healthy food and pure water, our bodies will usually right themselves and develop properly. But so often we neglect the air we breathe. Most of us live in environments full of invisible pollution and devoid of negative ions.
0 notes
otaqueen · an hour ago
Photo
Tumblr media
Masjid Wilayah Persekutuan in Kuala Lumpur, Malaysia
0 notes
amirnadafedm · an hour ago
Video
❤️This Sister Accepts Islam and repeats the Shahada along with the Imam. It's a very beautiful thing to see. May Allah keep her steadfast in His Dheen.☝️☪️🛐🤲   #MercifulServant #IslamicGuidence #SenseIslam #FreeQuranEducation #TheProphestPath #TadabhurDaily #PracticalIslam #wwfindia #hijab #Allah #Islam #Quran #Hadees #Pray #Learnislam #Islamicquotes #Islamicreminder #Humanity #Sunnah #Success #Repent #Prosperity #Trueislam #Loveislam https://www.instagram.com/p/COAeCmVB8gc/?igshid=chetn1yaygah
0 notes